SKROTA LAS & ARBETSFÖRMEDLINGEN

Annie Lööf presenterade vid sin presskonferens i Almedalen i tisdags många förslag som ur småföretagens synvinkel ser väldigt positiva ut. Men frågan är, kommer de att kunna genomföras även om Alliansen mot all förmodan behåller makten.

Lite udda att en näringsminister säger sig vilja avskaffa Arbetsförmedlingen men det ligger ju i luften efter vad de presterar.

En annan fråga hon aktualiserade var fungerande lärlingssystem vilket vi i Småföretagarna höll ett seminarium om på måndagen.
Hon betonade vikten av att det måste finnas incitament för både lärlingar och företag att ta ett lärlingsjobb respektive anställa en lärling. Vi måste skapa sådana system som fungerar väl i t.ex. Österrike, Tyskland och Danmark där arbetslösheten men framför allt ungdomsarbetslösheten är mycket lägre. Detta står i bjärt kontrast till uttalanden från S- och LO-toppen häromdagen där, enligt dem, lärlingssystem bara är ett sätt för arbetsgivarna att få billig arbetskraft.

I paneldebatten efteråt sa en deltagare att vi inte kommit längre med fungerande lärlingssystem då det finns ett starkt motstånd från facket som är rädda för lägre löner i Sverige. Det lilla som åstadkommits i form av s.k. YA-jobb är ju också kopplat till godkännande av facket eftersom företagen måste ha skrivit under ett kollektivavtal. Moderaterna har, som det nya arbetarpartiet, därmed sålt ut möjligheterna för småföretagen att anställa lärlingar. Här står de nog ganska ensamma inom Alliansen.
En annan fråga hon tog upp var LAS. Det är, menade hon, orimligt att unga och nyanställda vid nedskärningar måste lämna jobben först trots att de ofta har högre kompetens än sina äldre arbetskamrater. Hon gjorde också en jämförelse med Danmark där man har ett system med flexibel anställningstrygghet (flexicurity) som vi i Småföretagarna tidigare redogjort för. Det fungerar utmärkt utan turordningsregler.
LAS är, enligt vår mening, ett föråldrat system som inte är anpassat till dagens arbetsmarknad.

Hon talade också om det nya förslaget om högkostnadsskydd för sjuklöneansvar som de la fram i våras. I brist på accept på vårt förslag att helt ta bort sjuklöneansvaret för småföretag kan vi köpa detta förslag som i mycket stor utsträckning gynnar småföretag med få anställda.

Det verkar som om centern med dessa budskap vill ta åt sig jobbfrågan i valdebatten och inom Alliansen driva framför allt småföretagens frågor. Lycka till även om det med dagens opinionsläge syns lite hopplöst.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen