Småföretagare och överskott

När alliansen tillträdde 2006 var en av deras första åtgärder att ta bort den generella sänkningen på 5 % -enheter av arbetsgivaravgiften för småföretagare. Dessa pengar bidrar nu till mångmiljardöverskott i socialförsäkringarna. Arbetsgivaravgifterna är på tok för höga och intäkterna därifrån används delvis till ändamål de inte är avsedda för.

Sänkta arbetsgivaravgifter är en utomordentlig åtgärd för att få bättre fart på Sveriges ekonomi. Småföretagarna skulle ha råd att nyanställa och därmed skulle arbetslöshetstalen sjunka drastiskt.

Folksam redovisar att många av de miljarder som staten tar in genom arbetsgivaravgifterna används till annat än vad de skall vara öronmärkta för. Detta är inte bara, som Folksam säger, olagligt utan ett hån mot landets hårt klämda småföretagare.

Socialförsäkringen är överfinansierad med ca 90 miljarder under de kommande 4 åren. Staten tar in ungefär 22 miljarder mer i arbetsgivaravgifter per år än vad som är nödvändigt för att betala kostnaderna.

Ingen kan svara på vart pengarna tar vägen mer än att de går in i ”transfereringssystemet” (det stora svarta hålet) och kan användas till vad som helst. Ett bra tillskott för finansieringen av jobbskatteavdragen t.ex. Man har också gett en massa extra pengar till Skatteverket för att kontrollera småföretagarna liksom till utökning av Regeringskansliet.

Fenomenet är emellertid inte alldeles nytt. Före år 2002 var sjukförsäkringen underfinansierad liksom efterlevandepensionen fram till år 2000. Sedan dess har sittande regeringar lugnt och stilla dragit in de extra pengarna och använt dem efter behag. Mer pengar tar man in genom liknade överfinansiering av arbetsskadeförsäkringen. Föräldraförsäkringen går emellertid minus med ungefär samma belopp som arbetsskadeförsäkringen går plus.

Vår slutsats är klar.

22 miljarder för stora uttag av arbetsgivaravgifter bör omedelbart generera en sänkning med drygt 5 procentenheter eftersom det totala uttaget är ca 400 miljarder. Det är ett rättvisekrav och borde inte behöva diskuteras över huvud taget. Finansministern är självfallet inte omedvetna om fenomenet och han borde, om inte be om ursäkt, så i vart fall omedelbart rätta till saken.

Därutöver skulle en ytterligare sänkning av arbetsgivaravgifterna kraftigt stimulera den Svenska arbetsmarknaden och ge mängder med flera jobb som, enligt vår åsikt, skulle balansera de inkomstminskningar i statskassan som det blir fråga om.

Tillåt småföretagarna att utveckla sina verksamheter så att fler kan försörja sig själva och anställa medarbetare. Sluta med statligt översitteri och fogdefasoner i form av ständigt ökande krav på administration och kontroll av företagande. Småföretagarna är landets framtid.

 

För ytterligare information kontakta:

Leif Svensson

Förbundsordförande

E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu

Telefon: 042 – 34 28 50

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top