Småföretagare vågar inte anställa

Mängder av svenska småföretagare driver små lönsamma verksamheter där de jobbar skjortan av sig i stort sett varje dag året runt. De kan inte ta semester eller annan ledighet eftersom de inte vågar anställa någon medhjälpare då det är för riskabelt och kan äventyra hela verksamheten.

Småföretagarnas Riksförbund har i flera enkäter bland sina medlemmar konstaterat att en stor majoritet av dem skulle antingen anställa eller kanske anställa om förutsättningarna ändrades till det bättre.

I en pågående enkät på vår hemsida med frågan: ”Skulle Du anställa om inte sjuklöneansvaret fanns?” är resultatet för närvarande att 44 % skulle anställa och 34 % kanske skulle anställa medan 22 % säger att det inte spelar någon roll

I en annan enkät nyligen sade sig nästan 45 % att de skulle anställa 1 ny medarbetare om sjuklöneansvaret togs bort. Ytterligare drygt 22 % sade att de skulle anställa fler än en.

I en tredje enkät härförleden svarade 78 % ja på frågan om de ansåg att ”Tycker Du att sjuklöneansvaret är ett stort anställningshinder i Ditt företagande?” Bara 22 % sade nej.

En nyligen genomförd undersökning från SKOP/Företagarna visar att så många som 16 % av företagen en eller flera gånger avstått från att anställa ytterligare personal. Detta stämmer väl med siffrorna från SFR. Troligen har SFR ett större antal verkligt små företag bland sina medlemmar och därför blir siffrorna större där. Stora och medelstora företag kan kalkylera med några sjukskrivna och ta risken att expandera när tiderna är goda medan de riktigt små inte vågar eftersom det kan leda till katastrof för deras ekonomi.

SFR menar att det är dags att regering och riksdag tar till sig en entydig uppfattning bland småföretagarna att det är för riskabelt att anställa medarbetare. Blir de sjuka, skadar sig (oftast på fritiden) måste arbetsgivaren betala sjuklön i två veckor (exklusive karensdag) och arbetet blir inte gjort. Att ta in en vikarie innebär att det kostar dubbelt. Dessutom hindrar sjuklöneansvaret människor med lång sjukdomshistoria att få anställning.

Som SFR nyligen skrev i ett annat sammanhang är det dags för något eller några politiska partier att visa vad de verkligen står för när det gäller småföretagande. Tafatt mummel har hörts från de små i alliansregeringen men något rejält ställningstagande har inte setts till. I en TV intervju nyligen med Anni Johansson (som tänkbar kandidat till partiledarposten för Centern) sa hon att hon brinner för frågor som rör småföretagare. Som småländska borde hon kunna vara tydligare. SFR väntar med spänning på en fortsättning.

 

 

För ytterligare information kontakta:

Leif Svensson
Förbundsordförande
E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu
Vxl;  042 – 34 28 50
På hemsidan; www.smaforetagarna.se

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen