Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Småföretagarna fick ingenting

Småföretagarnas Riksförbund har studerat Alliansens valmanifest och är oerhört besvikna. I detta 48 sidor långa dokument finns ingenting som nämnvärt kan förändra småföretagarnas situation i dag till det bättre. Allt som basunerats ut de senaste veckorna från småpartierna i alliansen om förändringar i arbetsrätten, sänkning av arbetsgivaravgifterna med mera begravs i en utredning.

Inledningsvis sägs att Sverige skall vara ett land där det skall löna sig att arbeta, fler vill anställa och fler företag kan starta och växa. Det är bra för Sverige och svensk ekonomi.

Tråkigt nog kan vi inte hitta någonting i detta manifest som syftar till att åstadkomma bättre möjligheter för nystart och tillväxt av småföretag. Inte bland de förslag som alliansen kallar ”skarpa” och avser att genomföra om de får behålla makten och inte heller bland vad de önskar göra om ekonomin så tillåter.

 

I dokumentet sägs uttryckligen att åtgärder som borttagande av värnskatten, lättnader i bolagsskatten, sänkning av arbetsgivaravgifterna och annat inte är tänkbara eftersom det inte finns ekonomiskt utrymme. Det skall tillsättas en utredning om dessa ”tillväxtskadliga skatter”.

 

Arbetsrätten i form av LAS, sjuklöneansvaret för arbetsgivarna och annat som SFR har pekat på och som småföretagarna anger som de största hindren för nyanställningar finns inte ens med i alliansens funderingar när storebror Moderaterna fått bestämma. C, FP, och KD har rättat in sig i ledet och inte fått med något de orerat om de sista veckorna.

 

När det gäller regelbördan för de små företagen vill man fortsätta arbetet mot målet att den skall minska. Kommer det att ske i samma takt som hittills kan vi glömma den biten också tills vidare.

Det stora utspelet häromdagen om sänkt restaurangmoms har nu förpassats till sådana åtgärder som skall genomföras när de offentliga finanserna och ekonomin så tillåter. Så var det med det.

 

Om vi skall vara snälla och säga något positivt så är det tydligt att ungdomsarbetslösheten bekymrar alliansen. Från SFR har vi tidigt påpekat att det borde inrättas lärlingssystem enligt dansk och/eller österrikisk modell. Här har man lyssnat och kommer nu med olika varianter på det temat. Detta kan i någon mån hjälpa småföretagare att anställa ungdomar till lägre kostnad och mindre risk men det lär inte bli avgörande för den totala utvecklingen av småföretagarnas verksamhet. Till det behövs det kraftigare åtgärder.

 

När skall politikerna, på någondera kanten, förstå att småföretagarna är Sveriges viktigaste faktor för tillväxt och välfärd? När skall de förstå att småföretagarna kan anställa, behöver anställa och vill anställa men inte vågar?

Gör någonting för att underlätta för dem!

 

 

 

För ytterligare information kontakta:
Leif Svensson
Förbundsordförande
E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu
Telefon; 042 – 34 28 50

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen