Småföretagen – en växande kundgrupp för universiteten

Erik Sjölander, näringslivsansvarig i Småföretagarnas Riksförbund, deltog nyligen som enda representant från näringslivet i ett seminarium arrangerat av Akademi Norr, ett samverkansprojekt mellan tretton kommuner från fyra län.

Syftet med projektet är att ta initiativ till, utveckla och genomföra högre utbildning i medlemskommunerna. I det här sammanhanget spelar småföretagen en stor roll.
─ Småföretagen är viktiga för glesbygden och är en av de riktigt växande kundgrupperna för universiteten och högskolorna, säger Erik Sjölander. Det här har universitetsvärlden inte förstått. Det finns ett stort behov av kompetenshöjning bland småföretagare och vi anser att vi, som har kunskap om företagande, måste få vara med och skapa arenan för detta.
Erik Sjölander hoppas på ett fortsatt samarbete med Akademi Norr, men på ett villkor:
─ Vi måste få vara med på ett konstruktivt sätt i utvecklingsarbetet med utbildningar och kompetenshöjningar. Universiteten måste inse att ”samverkan med näringslivet” inte bara handlar om att få extra anslag via specialprojekt med stora företag som exempelvis IKEA och Volvo. För att få ett riktigt samarbete måste även de små företagen involveras.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top