Small Business Act (SBA). Förträngd – Bortglömd?

Många tror att Sveriges medlemskap i EU har gjort det svårare att driva företag och att många krångliga regler kommer därifrån. Kanske är det så i någon mån men egentligen är det, i det stora hela, precis tvärtom. Få vet om att det finns något som heter ”Small Business Act” som alla EU:s medlemsländer antog i slutet av 2008 och är skapad för att underlätta för framför allt småföretagare.

Small Business Act är en ambitiös politisk agenda för små och medelstora företag och utgör ett paket av konkreta och långtgående åtgärder för att skapa ett gynnsamt företagsklimat i Europa så att dessa företag kan uppnå sin fulla potential och därmed bidra till arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt. EU-kommissionen vill lyfta fram småföretagens centrala roll i den europeiska ekonomin.

Detta aktstycke består av tio olika principer som medlemsländerna har åtagit sig att implementera efter bästa förmåga i egen lagstiftning och egna regelverk. Nästan fyra år har gått sedan dess och som Småföretagarna ser det har mycket lite skett. Därav rubriken.

Kommissionen skriver ”Vår förmåga att utnyttja de små och medelstora företagens tillväxt- och innovationspotential kommer att vara avgörande för fortsatt välfärd i EU. Det är nu dags att, en gång för alla, ge dessa företags behov en permanent framskjuten plats i EU:s politik och att erbjuda dem en företagsmiljö i världsklass i EU”.

Grundprincipen i dokumentet är: ”Tänk småskaligt först”. Anpassa lagstiftning och regelverk till de små företagens förhållanden och gör det lätt för dem att, till låga kostnader, driva och utveckla sina verksamheter. De stora företagen kan lätt anpassa sig till småskaliga lagar och bestämmelser men tvärtom är det ofta mycket svårt, tidskrävande och dyrt.

Småföretagarnas Riksförbund har studerat SBA noggrant och kommer i en serie artiklar framöver ta upp frågor från denna och försöka förklara principernas innebörd och i viss mån ifrågasätta hur och i vilken utsträckning de har implementerats i Sverige. Vi vill också ge några råd och exempel på hur Sverige kan göra för att rätta sig efter SBA. Vi anser att det går alldeles för långsamt och att de lagstiftande politikerna måste få en rejäl påminnelse om vad som gäller och vad de har åtagit sig att göra. Enligt oss är det så klart vad som gäller att någon inom förbundet sa att: ”detta skulle vi direkt kunna använda som vårt Näringspolitiska program”.

Ett exempel som väl visar vad det rör sig om är Princip nr. 3.

”EU och medlemsländerna bör utarbeta regler i överensstämmelse med principen om att tänka småskaligt först, så att de små och medelstora företagens särdrag beaktas när lagstiftningen utformas och bör förenkla befintliga regler.”

Kan det bli mer klartext?

I själva verket är det så att de små företagen anger ”att alla administrative bestämmelser måste följas” som den största belastningen i sin verksamhet. Enligt SBA har dessa företag ”en orimligt stor administrativ börda i förhållande till större företag”. Inom EU anger 35 % av alla små och medelstora företag ”att byråkratin har hämmat deras affärsverksamhet”.              I Sverige är det enligt flera undersökningar en betydligt större andel missnöjda småföretagare.

Detta är en fråga som Småföretagarna verkligen tagit upp många gånger och i olika samman­hang. År 2006 lovade den då nytillträdda regeringen att till 2010 minska företagens regelkostnader med 25 % men med facit i hand blev det en väldigt liten om ens någon kostnadssänkning av detta. De förlängde tidsfristen till 2012, men det finns få indikationer på att de skulle komma ens i närheten av målet.

Småföretagarnas Riksförbund kan inte förstå varför det ska vara så svårt att ta krafttag för att göra det som förståndiga människor inom EU-kommissionen har kommit fram till är rätt och bra för Europa och Sverige. Dessutom har våra svenska politiskt ansvariga antagit SBA och förbundit sig verka för sådana åtgärder. Det är hög tid att leverera så att våra svenska småföretagare får visa vad de egentligen går för.

Vi har sagt det förr och säger det igen: Svenska småföretagare vill och kan anställa många nya medarbetare men de har inte råd och vågar inte. Det är för dyrt, krångligt och riskabelt.         Småföretagarna uppmanar våra politiker att äntligen ta SBA på allvar och gå från ord till handling!
 
 
 
 
För ytterligare information kontakta:
Leif Svensson
Förbundsordförande
E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu
Vxl; 042 – 34 28 50
På hemsidan; www.smaforetagarna.se

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen