Socialdemokraterna desarmerar vallöfte.

Socialdemokraterna desarmerar vallöftet att ta bort undantagsreglerna i LAS för småföretagare genom att låta LO ta upp frågan med Svenskt Näringsliv.

Småföretagarnas Riksförbund har under lång tid framfört krav på att Lagen om anställningsskydd (LAS) skall om inte skrotas så åtminstone revideras med i första hand borttagande av turordningsreglerna.

Frågan ligger mycket högt upp i vårt Näringspolitiska program som är en ständigt uppdaterad lista på reformer och åtgärder som bör göras för att Sveriges småföretagare skall våga utveckla sina verksamheter och anställa fler medarbetare. Under de två senaste mandatperioderna i Riksdagen då Moderaterna ganska totalt satt sin prägel på vad som skulle göras inom detta politikområde har frågan, av kända orsaker, varit näst intill död.

Det kanske inte helt oväntade men ändå något förvånande är att LO och Svenskt Näringsliv nu gemensamt gått ut och sagt att ”man enats om att diskutera förutsättningarna för fördjupade diskussioner om att utveckla den svenska modellen och regelverket på arbetsmarknaden på ett sätt som stärker Sveriges konkurrenskraft och ger medarbetarna trygghet och goda arbetsvillkor”.
Den meningen kan läsas på många sätt och tydas på olika vis men andemeningen blir tydligare om man lägger till hur ledarna för de båda organisationerna kommenterade det hela i gårdagens Rapport i TV.

Båda vill inte att lagstiftarna skall hantera frågan utan vill se en långsiktigare lösning genom att använda avtalsvägen. I botten ligger Socialdemokraternas utspel nyligen att de vill ändra lagen så att undantagsreglerna för de små företagen skall tas bort. Att Svenskt Näringsliv reagerar på detta är inte så konstigt men att de får med sig LO på samtal i frågan kan tyckas märkligt.
Om man tänker lite på saken så är det nog så att vare sig S eller LO tror det är möjligt att ta denna fråga genom Riksdagen i det osäkra parlamentariska läge vi nu fått efter valet. Bättre då att förhandla om saken med Svenskt Näringsliv och låta Löfven slippa att lägga ett förslag som fälls i Riksdagen.

Det vi, som representerar Sveriges små företag, ser som mycket positivt i det läge som uppkommit är att båda parter uttalar som önskvärt att vi får ett regelverk eller avtal som ger större trygghet för arbetstagarna men samtidigt större rörlighet på arbetsmarknaden. De använder uttrycket flexibilitet som honnörsord. Redan för 4 år sedan tittade vi noga på det danska systemet som kommit att kallas ”Flexicurity” och påpekade att detta borde i viss mån kopieras. Större trygghet för arbetstagarna med t.ex. ordentlig och bra A-kassa och mindre av lagstiftning av typ LAS med turordningsregler.

Det verkar nu som t.o.m. LO har köpt det resonemanget och ser en större rörlighet och ökad flexibilitet som bra för sina medlemmar i utbyte mot större trygghet vid arbetslöshet. Att i den nya Riksdagen få igenom en höjning av taket i A-kassan och att den skall vara 80 % är mycket troligare och förmodligen ingen stor stridsfråga. Det verkar som om LO skulle kunna tänka sig att i vart fall öppet diskutera turordningsreglerna i så fall. Bara det är en bättre förutsättning för att lösa upp knuten än vad som funnits under Alliansregeringen.

Småföretagarnas Riksförbund kommer att följa utvecklingen med stort intresse.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top