Tung barlast för regeringen!

Littorins och moderaternas uppfattning att motståndet mot LAS i huvudsak finns hos Svenskt Näringslivs företrädare och att småföretagarna inte är särskilt kritiska är helt fel.Småföretagarnas Riksförbund, som är en snabbt växande organisation för just småföretagare, anser att LAS är en oerhörd black om foten för de små företagens möjlighet och vilja att nyanställa och utvecklas.

2010-06-30 gick ordföranden i Svenskt Näringslivs Småföretagarberedning Magnus Larsson till generalangrepp mot arbetsmarknadsminister S-O Littorin vad gäller dennes positiva inställning till LAS, Lagen om anställningsskydd.

 

Larsson poängterar att Littorin är okunnig och oinsatt i frågan. Littorin hävdar att LAS är en del av den svenska modellen. Så är det inte. Den svenska modellen bygger på att arbetsmarknadens parter sköter villkoren på arbetsmarknaden UTAN statlig inblandning.  LAS är i själva verket en lagstiftning beställd av LO och genomförd av en socialdemokratisk regering och detta långt efter det att begreppet ”den svenska modellen” skapades. Littorin torde vara ensam om att anse att den svenska modellen består av LO och socialdemokraterna. Inte ens de själva hävdar det!

 

LAS skall tillämpas vid arbetsbrist och innebär att anställningstid väger tyngre än kompetens när det gäller vem som skall tvingas lämna företaget!

 

Det finns inte en småföretagare som i hjärtat inte hatar tanken att facket skall bestämma över hans företags prioriteringar i ett läge när verksamheten måste bantas. Krisen står för dörren, kreditorerna vill ha betalt men företagaren får inte rädda kvar sina nyckelpersoner. Endast Littorin begriper inte hur förnedrande och ekonomiskt riskabel denna situation är för småföretagaren. Han tagit stora ekonomiska risker, arbetat hårt för att klara krisen, sen visar det sig att facket sitter med trumf på hand och är i praktiken den som med LAS kan knäcka företagets fortlevnad.

 

Mot ovanstående bakgrund är det självklart att nyanställningarna i småföretagen hämmas av det regelverk, som LAS utgör. Vem vill satsa pengar och anställa och råka ut för att facket dikterar villkoren i en kris? Ingen.

Småföretagarnas Riksorganisation är inte tillfreds med den politik som förts under alliansens första mandatperiod. Sämst skött av de revir som direkt berör oss småföretagare är arbetsmarknadsdepartementet. Ansvarig minister är S-O Littorin. SFR välkomnar en mer erfaren och kunnig minister på denna post och SFR förutsätter att detta noga omprövas vid fortsatt förtroende för alliansregeringen.

 

 

 

 

För ytterligare information kontakta:

Leif Svensson
Förbundsordförande
E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu
Telefon; 042 – 34 28 50

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top