Upphandlingsregler missgynnar

De offentliga upphandlarna i Sverige bedyrar att de kontinuerligt utvärderar vilka upphandlingar som är bäst att göra i stort respektive litet format. Några egentliga effekter av dessa mödor är svårt att spåra. Regler om offentlig upphandling tillsammans med kompetensen hos offentliga upphandlare fortsätter driva de offentliga uppköpen mot stora företag. De mindre företagen i Sverige bryr sig följaktligen allt mindre om de offentliga affärerna eftersom det innebär alltför mycket krångel till alltför liten möjlighet att faktiskt kunna erbjuda det allmänna sina varor och tjänster till det allmänna.

Stat, kommuner och landsting samt dess bolag i Sverige upphandlar varor och tjänster för mer än 400 miljarder kronor per år (400 000 000 000 kr/år!). Av dessa konkurrensutsätts i verkligenheten alltför liten andel bl.a. eftersom det blir allt vanligare med mycket stora förfrågningar, vilka endast ett fåtal leverantörer kan lämna anbud på. Dessutom är det vanligare med jurister än ”affärsmän” på upphandlingsenheter, vilket i sin tur innebär mer papper och juridik än handling och funktion. Vidare går utvecklingen mot fler samlade inköpsorganisationer, av typ Inköp Hälsingland och SKL:s Kommentus, vilket medför att volymerna blir större liksom avståndet till möjliga mindre leverantörer.

 

Konkurrensverket beskriver i en ny rapport (Konkurrensverkets rapportserie 2011:3) att ”Kommuner och andra myndigheter upphandlar livsmedel och måltider för cirka 8,4 miljarder kronor per år”. Konkurrensråd Per-Arne Sundbom förklarar ”Offentlig upphandling av mat kan bli effektivare och samtidigt använda konkurrensens fördelar. Enklare regler för mindre företag, vägledning till upphandlare, och hur regeringen bör agera i samband med översynen av EU:s upphandlingsdirektiv är exempel på sådana åtgärder”.

 

Att såväl regering som statliga verk pratar om ”ökad konkurrens” och att ”underlätta för småföretag” är nog bra, men några förändringar i den riktningen är svåra att spåra. För att uppnå riktiga förändringar måste man använda perspektivet från småföretagare, vilket vi gärna hjälper till med.

 

För ytterligare information kontakta:
Leif Svensson

Förbundsordförande
E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu
Vxl;  042 – 34 28 50

På hemsidan; www.smaforetagarna.se

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top