Utländska åkares laglösa framfart på svenska vägar.

Det finns cirka 10 000 åkeriföretag i Sverige. Många av dem är små och lider av småföretagens allmänna problem med LAS, sjuklöneansvar, höga arbetsgivaravgifter och mycket regelkrångel. Dessutom utsätts de för en enorm osund konkurrens genom att många utländska åkare drar fram på de svenska vägarna utan tillstånd för yrkesmässig trafik, undermåliga bilar och chaufförer som arbetar under eländiga förhållanden.

Småföretagarnas Riksförbund gjorde för ca 10 månader sedan en genomgång av de oskäliga villkor som svenska åkerier arbetar under och vi kan nu bara konstatera att mycket litet har hänt eller blivit bättre sedan dess. Visserligen har företrädare för åkeribranschen träffat ansvariga ministrar, det har skrivits interpellationer i Riksdagen men det verkar inte som regeringen tar situationen riktigt på allvar.

Det finns lagar på plats, regler som gäller och bestämmelser som skall följas men likväl härjar dessa oseriösa utländska åkerier till synes fritt på svenska vägar.

Det hela bottnar till att börja med att trafikpolisen inte prioriterar dessa brott. Det har antytts att många poliser inte ens stoppar och kontrollerar dessa fordon eftersom det är besvärligt att kommunicera med förarna som inte talar vårt språk. Dessutom vet de att en eventuell anmälan i de allra flesta fall inte leder till åtal utan läggs ned av åklagarna eftersom straffvärdet anses vara lågt och det är svårt och därigenom ointressant att driva ärendena vidare. Det har till följd att vissa utländska bilar ses köra dag efter dag i veckovis utan påföljd. Samordningen mellan myndigheterna är närmast noll. En polisinspektör i Västra Götaland har rapporterat över 60 ärenden till åklagare men alla har lagts ned. Väl kämpat men utan resultat. Så skall det inte behöva vara.

Organisationen Sveriges Åkeriföretag är mycket oroad över den närmast ohämmade utvecklingen av den olagliga trafiken. Man menar att polisen inte gör sitt jobb utan prioriterar enkla förseelser som snabbt kan förbättra den statistik som det gäller att uppfylla. Att ägna tid och resurser åt de grova olagligheterna hinns inte med i statistikjakten.

Förslag har framförts och drivs om att inrätta en helt ny myndighet med kompetens och resurser i alla led. Den kan läggas under Transportstyrelsen och vara helt inriktad på kontroll av den yrkesmässiga trafiken. Därutöver bör en särskild trafikåklagare kopplas till verksamheten. Tyskland har infört ett sådant system (BAG) som kan tjäna som förebild.

Målet måste vara att, en gång för alla, få stopp på den olagliga yrkesmässiga trafiken på svenska vägar. Som det är nu kan de utländska åkeriägarna (framför allt från forna östländer) och som bryter mot bestämmelserna sopa in stora pengar och skratta hela vägen till banken medan deras chaufförer lever på svältgränsen med extremt låga löner och odrägliga arbetsförhållanden. Allt medan svenska åkeriföretag har svårt att klara sig i konkurrensen.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen