Vad är Arbetsmiljöverkets bidrag?

Arbetsmiljöverket (AV) hade en gång i tiden stor betydelse i att arbetsplatsolyckor kunde minskas, även om verket hade ett annat namn då. Numera upplever de flesta företagare att AV bara ökar på byråkratin så att åtminstone vissa företagare varken hinner med att faktiskt motverka ohälsa eller utveckla verksamheten.

Det finns många exempel på hur det s.k. systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) definieras som mycket viktigare än det konkreta och konstruktiva arbetet. Dokumentation och riskanalyser blir viktigare än att driva verksamhet. En beskrivning från en mindre åkare är att ”Uppstår problem eller funderingar ringer eller frågar chauffören och vi löser det direkt. Nu är det slut med det. Tillbudsrapporter ska skrivas och lämnas in till oss för åtgärd. Varken vi eller förarna är intresserade eller imponerade, bara Arbetsmiljöverket. Det som hittills varit enkelt ska nu krånglas till och bli tidsödande. Ett exempel lämnades av inspektören: Om två lastbilar möts på en smal väg och backspeglarna tar i varandra så är det ett tillbud som ska utredas och åtgärd vidtas för att det inte ska upprepas??” Varför kan inte AF försöka dela med sig av sina erfarenheter och vara ett verkligt stöd till våra företagare?

Det är inte bara risken för att AV ska skapa mer pappersarbete för oss, utan det kan även bli fråga om polisanmälningar. En medlem råkade ut för ett tillbud på arbetsplatsen genom att en medarbetare inte följde anvisningarna, vilket resulterade i att ett större arbetsstycke ramlade över bröstet på honom. Företagaren och de övriga närvarande lyfte undan arbetsstycket, ringde ambulans och den skadades familj. Skjutsade familjen till sjukhuset och förvissade sig om att skadan inte var så allvarlig. Den lättnaden man då kände förbyttes i fasa när AV gjorde en polisanmälan därför att AV inte blivit informerad om olyckan direkt. AV:s regler verkade då viktigare än människoliv, men så ser inte Sveriges småföretagare på sin personal eftersom personalen oftast är den viktigaste resursen i firman.

Förutom att jaga och smyga så utfärdar AV sina s.k. AFS-ar (Arbetsmiljöverkets författningssamling) i en aldrig sinande ström. Bara att hålla reda på dessa blir nästan omöjligt för många mindre företagare som vill utveckla verksamheten och vara rädd om sin personal.

Slutsatsen av AV:s verksamhet sammanfattas av en av våra medlemmar med ”För inte har man väl en bra idé och startar verksamhet för att bli sittande med arbetsmiljöutredningar? Ska det här göras på rätt sätt är ju bara det en heltid.”
SFR vill att AV:s personal kommunicerar med småföretagare för att konkret och konstruktivt bidra till bättre och säkrare arbetsmiljö. Informera och stöd istället för att hota och byråkratisera!

För ytterligare information kontakta:
Leif Svensson
Förbundsordförande
E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu
Vxl; 042 – 34 28 50

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen