Vi träffar EU och talar om regelförenklingar

Torsdagen 29/1-2015 fick vi som representerat för Sveriges småföretagare möjlighet att träffa EU-kommissionens utsände Vilmos Budvari i Stockholm.
Den andre organisationen han träffade i Sverige var SvN som representerade de stora företagen.

Han ville ha reda på hur SBA fungerar i verkligheten och inte bara ur byråkratisk synvinkel. Mycket spännande att får berätta “sanningen” från företagares verklighet.

Vad gäller regelförenklingar diskuterade vi bl.a..

  • Antalet redovisningstillfällen för skatt, vilka är betydligt fler än vad Tillväxtverket uppger
    Krångel med offentliga lån, typ ALMI, vilket innebär att små och nya företag inte får del av pengarna
  • Olika delar av LOU som i praktiken begränsar mindre företag medverkan
  • Den krångliga och dyra tillståndsprocessen för t.ex. småskalig vattenkraft
  • Tillsynsavgifter och olika myndigheters tillsyn som inte alltid är förutsägbar eller kopplad till avgiftens storlek

 

Vi lämnade några konkreta förslag för fler företagare och starkare företag:
1. Nya företagare måste få ett år på sig att lära sig alla regler som kan tänkas gälla. Byråkraterna ska tvingas acceptera detta och ta extra hänsyn
2. Använd aktiva företagare för att hantera de stora offentliga pengasummorna för innovationer och riskkapital. Byråkrater och politiker är kanske inte
rätt personer för att avgöra affärsnytta och möjligheter med företagande
3. Justera utvärdering av LOU så att den som kan visa något i förfrågningsunderlaget som inte behövs (t.ex. för hög balansomslutning eller ovidkommande krav)
ska få pluspoäng vid utvärderingen. Detta skulle stimulera till att förfrågningsunderlag blir enklare i stället för mer komplicerade

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top