Vilka skapar arbete i landet?

Inte ens under valrörelsens sista skälvande dagar verkar politikerna kunna förstå sambandet mellan sina allmänna förslag om ”arbetslinje” med vilka som faktiskt skapar arbete i Sverige.

Ungefär 99 % av Sveriges företag har färre än 50 anställda och räknas till gruppen små och medel­stora företag. Denna grupp sysselsätter ungefär 40 % av alla privatanställda i Sverige. Under de senaste 10 åren har denna grupp ökat antalet anställda med 203 365 personer medan de 25 största börsbolagen minskat sin arbetsstyrka i Sverige med 64 000 personer. Under samma period har det offentliga endast ökat antalet anställda med 13 834 personer (landstingen +14 717, kommunerna +10 532 och staten -11 415).

 

För att gruppen små och medelstora företag ska våga/vilja anställa fler människor behöver de i första hand:

  • Lägre arbetsgivaravgift
  • Lättnader i LAS
  • Minskat sjuklöneansvar

 

 

För ytterligare information kontakta:
Leif Svensson
Förbundsordförande
E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu
Telefon; 042 – 34 28 50

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top