Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Senaste nytt från oss

Bli en trygg företagare med rätt avtal- Nätverksträff Stockholm

Att driva företag innebär inte bara kontakter med kunder, leverantörer och det du brinner för som entreprenör. Det innebär också en massa viktiga frågeställningar kring att driva bolaget på ett korrekt sätt. Det gäller bland annat olika avtal som är viktiga att ha på plats, men även fakturering och vilka försäkringar som är viktiga nu

Läs mer »

Bli en trygg företagare med rätt avtal- Nätverksträff Stockholm

Att driva företag innebär inte bara kontakter med kunder, leverantörer och det du brinner för som entreprenör. Det innebär också en massa viktiga frågeställningar kring att driva bolaget på ett korrekt sätt. Det gäller bland annat olika avtal som är viktiga att ha på plats, men även fakturering och vilka försäkringar som är viktiga nu

Läs mer »

Pressreleaser

Ökade kostnader för bilanvändning drabbar småföretagare hårt

Bilismen – politiska förslag som påverkar småföretagare Att kostnaderna för bilanvändning ökar drabbar småföretagare hårt. Vi granskar vad som är på gång och lanserar en sida specifikt för bilismen. I vårt senaste pressmeddelande kan du läsa mer om de förslag som nu ligger ute gällande bilismen och hur Småföretagarnas Riksförbund tänker kring detta. Läs pressmeddelandet

Läs mer »

En modern arbetsrätt bör anpassas för landets småföretagare

En modern arbetsrätt bör anpassas för landets småföretagare Idag den 26 oktober var sista dagen för att lämna in remissvar på den mycket omtalade utredningen En modern arbetsrätt. Småföretagarnas Riksförbund var en av flera remissinstanser och förbundets svar skickades in den 16 oktober. I ett pressmeddelande kommenterar Småföretagarnas Riksförbunds ordförande Peter Thörn de nya förslagen.

Läs mer »

Ska ålderstigna lagar hindra svenska företagare?

I en ny dom från Högsta förvaltningsdomstolen (78-16) har man lutat sig mot definitioner om övervakningskameror på lagen från 1977. Även Sverige har nytta av att dessa innovationer ska kunna bidra till nya företag och ökade exportintäkter. Gör om och gör rätt! Sveriges regler måste vara anpassade till rätt årtusende.

Läs mer »

Regeringen minskar företagandet!

​Regeringens senaste utredning om 3:12-regler utgör ett sällsynt gediget magplask. Inledande intentioner resulterar i förslag som kommer att minska entreprenörskapet i landet. En vanlig kommentar bland småföretagare har blivit ”Starta inte företag, i vart fall inte i Sverige!” Lägg alltså den senaste utredningen om 3:12-regler där den hör hemma – långt in i en byrålåda!

Läs mer »

Det är dags att globalisera Sverige!

Sveriges företag har betydligt fler begränsningar än vad som förekommer bland våra konkurrenter. Vi har regelverk och byråkrater som lägger sig i alltför mycket av vad företagare själva måste få bestämma. En av dessa gäller lagkrav på revisorer. Småföretagarnas Riksförbund föreslår därför att de nuvarande gränsvärdena för lagstadgad revision höjs till EU-nivåer.

Läs mer »

Sverige kan klara konkurrensen – vad som saknas är en vilja till förändring

Sverige kan klara konkurrensen. Lärlingssystem kan bana väg för företagens kompetensförsörjning, reformer som gör det enklare för företag att växa, rimliga skatter och minskad byråkrati är alla viktiga pusselbitar. Vad som saknas är en vilja till förändring. Vi kan inte förlita oss på det välstånd som skapas av gamla storföretag, och av hushållens ökade belåning. Det är inte en hållbar modell.

Läs mer »

Vem kommer att bekosta km-skatten?

Km-skatten är ytterligare en belastning på företagande och glesbygd. En åkare med 18 timmerbilar och 6 flisbilar beräknar att km-skatten skulle kosta i storleksordningen 13 miljoner kronor per år! Vem ska betala detta? Tillåt svenska företagare att åtminstone få konkurrera på samma villkor som resten av EU:s företag.

Läs mer »

Nyckeln till glesbebodda kommuners överlevnad

En undersökning, gjord av Småföretagarnas riksförbund, visar att arbetslösheten är lägre i glesbygdskommuner som förlitar sig på arbeten i nystartade företag än i existerande. Småföretagarna har en rad förslag som skulle underlätta för företagare i glesbygd och som kan vara nyckeln till glesbebodda kommuners överlevnad.

Läs mer »

Kilometerskatten straffar dem som får Sverige att rulla

Kilometerskatten var på tapeten redan före regeringsskiftet, lades sedan i malpåse men är nu alltså aktuell igen. Den hann inte bli verklighet till höstbudgeten, men om inget görs så är risken stor att många företag på landsbygden får en rejäl käpp i hjulet hösten 2017. Det får inte ske.

Läs mer »

Växa-stödet kan slå ut små företag

Växa-stödet ger helt fel signaler och kan till och med slå ut små företag. I stället för att göra det enklare och tryggare försvårar regeringen för Sveriges småföretagare.
Den grupp i samhället, småföretagen, som skapar 4 av 5 nya jobb, alltså 80 procent av alla nya arbeten i Sverige (!) får bara smulor i regeringens höstbudget.

Läs mer »

Sveriges småföretagare slipper extra sjukskatt

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och regeringen drar tillbaka förslaget om hälsoväxling. Det känns bra att förslaget om en extra sjukskatt slopas, säger förbundsordförande Leif Svensson. Nu intensifierar vi vårt arbete med fokus på att öka tryggheten för Sveriges småföretagare. För oss är det en rättvisefråga att företagare har ett lika tryggt socialt skyddsnät som anställda.

Läs mer »
Rulla till toppen