Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

36 000 lärlingsplatser – en plusaffär för staten

Småföretagarnas Riksförbunds nya förslag på ett arbetsplatsförlagt lärlingssystem skulle ge ungdomar, vuxna som vill byta yrke och nyanlända en nystart i livet. Lågt räknat skulle förslaget ge 36 000 lärlingsplatser.

Småföretagarnas lärlingsförslag skapar riktiga, långsiktiga arbeten i motsats till låtsasjobb i form av kortsiktiga arbetsmarknadsåtgärder. Erfarenheter av tidigare arbetsmarknadsåtgärder, som avlöst varandra under årens lopp, har gett få varaktiga arbeten. Därför borde det vara intressant för alla riksdagspartier att granska Småföretagarnas förslag och utveckla ett lärlingssystem anpassat till både små och stora företag.

Lärlingssystem anpassat för Sverige

Småföretagarna har kartlagt andra europeiska länders lärlingssystem, bland annat det tyska, österrikiska, schweiziska, franska och danska. Överlag har lärlingsutbildningarna i de här länderna varit framgångsrika. Men att rakt av överföra något av dessa till Sverige och svenska förhållanden fungerar inte.

Småföretagarnas lärlingssystem bygger på en lärlingslön som det går att leva på och en handledarersättning till företaget. Nuvarande lärlingssystem kompenserar inte företagen för arbetet att ta emot en lärling och är därför den bidragande orsaken till att så få lärlingar hittills har fått lärlingsplatser. När lärlingsutbildningen infördes i gymnasieskolan 2011 var tanken att skapa 30 000 lärlingsplatser per år. Vårterminen 2015 fanns cirka 7 600.

Småföretagen vill ha lärlingar

Under de tre år som lärlingsutbildningen pågår kommer lärlingen, enligt Småföretagarnas förslag, att få 16 000 kronor per månad samtidigt som handledaren på företaget får en ersättning på 67 200 kronor. Handledarersättningen till företagen är nödvändig; företagen uppger i dag att det är för dyrt att ta emot lärlingar. I undersökningar med Småföretagarnas Riksförbunds medlemmar uppger merparten att de är villiga att ta emot en lärling, om de får en ersättning som täcker kostnaderna för lärlingen.

En samhällsekonomisk plusaffär

Totalt skulle Småföretagarnas förslag kosta 2,4 miljarder kronor, räknat på 36 000 lärlingsplatser. Den här kostnaden kommer staten troligtvis att spara in. Dels på grund av att arbetslösa ungdomar, som börjar en lärlingsutbildning, upphör att gå på bidrag, dels att många väljer en lärlingsutbildning i stället för en annan utbildning. Dessutom skapas nya skatteintäkter via lärlingsanställningarna. På sikt skulle Småföretagarnas lärlingssystem bli en samhällsekonomisk plusaffär.

Leif Svensson, förbundsordförande Småföretagarnas Riksförbund

Maria Boborg-Trané förbundssekreterare Småföretagarnas Riksförbund

För ytterligare information kontakta:

Leif Svensson
Förbundsordförande

E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu

På hemsidan; www.smaforetagarna.se

Vxl; 042 – 34 28 50

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen