Annie Lööf: Sänk anställningskostnaderna

I sitt tal i Almedalen sa Annie Lööf: ”Vi behöver ta strid för lägre kostnader för att anställa”. Hon föreslog att egenföretagare skulle få rabatt på arbetsgivaravgiften i två år för den förste som anställs i företaget. Alltid något och ett steg i rätt riktning men inte nog. Ett större grepp skulle ge mångdubbelt utfall.

Småföretagarnas Riksförbund har i åratal hävdat, i samklang med de flesta andra aktörer inom den politiska debatten, att det är de små företagen som skapar i stort sett alla nya jobb och att det är en förbättring av småföretagens villkor och möjligheter att anställa som kan sätta fart på arbetsmarknaden i Sverige.

Det finns enligt statistik från SCB över 850 000 företag i Sverige som inte har några anställda. Väldigt många av dessa är icke aktiva och det är svårt att beräkna hur många som verkligen skulle kunna och vilja anställa någon. Troligt är dock att Annie Lööf får napp hos en del av dessa egenföretagare som kanske får den knuff som behövs för att låta sitt företag växa. Klart är emellertid enligt samma statistik att det finns strax över 300 000 företag med minst en anställd varav bara ca 7 500 med fler än 50 anställda. Det finns alltså bortåt 300 000 små företag som redan visat att de kan och vill anställa folk och vi menar att sannolikheten är större för att dessa skulle anställa ännu fler om de fick en riktig morot för detta.

Vi tror, liksom Annie Lööf, att det finns en enorm potential i den svenska småföretagsamheten. Tilltron till den egna förmågan att driva sina företag är stor men riskerna att utöka verksamheten är för stora. Om anställningskostnaderna blir avsevärt lägre (med t.ex. lägre arbetsgivaravgifter) och det enorma regelkrångel mindre skulle många våga anställa fler. Satsa därför på de som vill och kan växa och utveckla sina företag. Ta ett lite större grepp än att bara locka egenföretagarna att anställa sin första medarbetare.

För ytterligare information kontakta:

Leif Svensson

Förbundsordförande

E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu

På hemsidan; www.smaforetagarna.se

Vxl; 042 – 34 28 50

Lennart Erlandsson

Förbundssekreterare

E-post; lennart.erlandsson@smaforetagarna.eu

På hemsidan; www.smaforetagarna.se

——————————————————————————————————————————Småföretagarnas Riksförbund är en oberoende, rikstäckande organisation med uppgift att främja privat företagsamhet med särskild inriktning på små företag. Förbundet är partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obundet. Det skall driva opinionsbildning för liberal marknadsekonomi, enskilt ägande och rättssäkerhet samt främja utvecklingen av nyföretagande och internationell integration.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top