Centern tycks ha förstått

Centerpartiet har presenterat sin budgetmotion för 2016 och kallar den ”Sveriges jobbskaparbudget”. Till skillnad från regeringsbudgeten fokuserar den på att underlätta och sänka kostnaderna för de verkliga jobbskaparna i samhället, småföretagen. Genom detta vill man ge enmansföretagare möjlighet att anställa sin första medarbetare och andra att utöka sin verksamhet och anställa fler.

Centern tycks ha förstått på riktigt att det är hos de små företagen tillväxt kan skapas och jobben bli fler. Att utnyttja den jobbskaparpotential som finns här, genom att göra det billigt och enkelt att anställa, skapar ekonomi och resurser till vår gemensamma välfärd. En sund ekonomi bygger på att inkomster skapas och att utgifterna anpassas därefter. Det gäller såväl hemma vid köksbordet som i statens finanser. Att då ytterligare belasta, beskatta och krångla till det för de verkliga jobbskaparna kan inte vara rätt politik utan tvärtom.

Den av Centern presenterade budgetmotionen är en ganska tilltalande ”buffé” av reformer och åtgärder för att skapa riktiga jobb hos landets småföretagare och spänner över ett brett fält med tydlig inriktning mot att underlätta och förbättra företagandet i Sverige.
Fortsatt låga arbetsgivaravgifter för unga ger kontinuitet och trygghet för de företag som har många ungdomar anställda.
Slopad arbetsgivaravgift för den första anställda under de två första anställningsåren kan ge den fjärdedel av enmansföretagarna som egentligen skulle vilja anställa möjligheter att göra det.
En arbetsmarknad med mindre reglering och inlåsning ger bättre flexibilitet och rotation på jobben till fördel för unga och invandrare som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. LAS bör reformeras med inriktning på att kompetens och inte anställningstid skall utgöra grunden för turordningsreglerna.
Ett fungerande arbetsplatsförlagd lärlingssystem utan krav på kollektivavtal skulle ge alla småföretag möjlighet att anställa en eller flera lärlingar till överkomlig kostnad. Småföretagarnas har i flera år verkat för att få till ett sådant och nu tycks Centern ha förstått hur framgångsrikt det skulle kunna vara. I de ”lärlingsråd” som föreslås måste självfallet småföretagen vara väl representerade.

Utöver de åtgärder som nämns ovan finns andra godbitar på buffén.
Ytterligare sänkt aktiekapital för att underlätta att starta företag.Utökade undantag för revisionsplikt.
Satsning på minskat regelkrångel
. En regel in och en ut med så kallade solnedgångsklausuler skulle äntligen kunna ge effekt.
Förenkla 3:12 reglerna i stället för att skärpa dem som regeringen vill.
Underlätta för generationsväxling av ägandet i småföretag.
En dörr in föreslås äntligen bli verklighet för att radikalt underlätta uppgiftslämnandet för småföretagen.
Förstärkt jobbskatteavdrag för äldre. Många av landets småföretagare är till åren komna och har även äldre anställda. I stället för att höja kostnaderna för dessa vill Centern underlätta för de som vill arbeta längre. Det behövs för att klara välfärdens finansiering skriver de.

Det var länge sedan, om ens någonsin, Småföretagarnas Riksförbund fått så många goda vibbar vid genomläsning av en budgetmotion. Kämpa för detta så ser Sveriges framtid ljusare ut.

För ytterligare information kontakta:

Leif Svensson

Förbundsordförande

E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu

På hemsidan; www.smaforetagarna.se

Vxl; 042 – 34 28 50

Lennart Erlandsson

Förbundssekreterare

E-post; lennart.erlandsson@smaforetagarna.eu

På hemsidan; www.smaforetagarna.se

——————————————————————————————————————————-Småföretagarnas Riksförbund är en oberoende, rikstäckande organisation med uppgift att främja privat företagsamhet med särskild inriktning på små företag. Förbundet är partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obundet. Det skall driva opinionsbildning för liberal marknadsekonomi, enskilt ägande och rättssäkerhet samt främja utvecklingen av nyföretagande och internationell integration.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen