Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Centerpartiets små bäckar

Centerpartiets nye ekonomisk-politiska talesperson, Emil Källström, vill enligt en intervju i Dagens Industri häromdagen, sätta småföretagen i centrum för skattepolitiken. Småföretagarnas Riksförbund har inga invändningar så länge åtgärder som föreslås hjälper de små företagen att skapa fler jobb och inte omvänt som efter regeringsskiftet tycks vara mera gångbart.

Fler jobb i växande företag är bl.a. ett uppdrag för den arbetsgrupp om partiets nya ekonomiska politik som skall vara klart till partistämman i september. Centern är sedan länge klar över att det är hos småföretagen de nya jobben skapas och enligt Källström är sänkning av arbetsgivaravgifter för dessa högt prioriterat. ”Många små bäckar” (många nya jobb i små företag) tror han är botemedlet för att täcka upp för förlorade jobb i storföretagen där många varsel har lagt under senare tid. Dessutom bör nettotillväxten av jobb öka vilket endast kan ske genom stimulanser till små och medelstora företag.

Småföretagarnas Riksförbund föreslår att, i ett första skede, ta bort den allmänna löneavgiften i arbetsgivar- och egenavgiften för företag med upp till 10 anställda, vilket innebär lönesummor upp till ca 3 miljoner kronor. Den allmänna löneavgiften är inte kopplad till någon som helst förmån för företag eller anställda utan är en ren skatt på företagande. För 2015 har denna avgift höjts till 10,15 % på bruttolönen. Kostnaderna för statskassan med detta förslag har beräknats till ca 17 miljarder vilket kan jämföras med kostnaderna för jobbskatteavdragen 2013 på 86 miljarder. Beräkningen på 17 miljarder är baserad på att åtgärden inte skapar nya jobb men enkäter bland våra medlemmar visar att nästan 60 % skulle anställa mer personal om kostnaderna sänktes rejält. Ökade skatteintäkter kombinerat med minskade statliga kostnader för bidrag i olika former till arbetslösa skulle med stor sannolikhet innebära plus i statskassan i stället för en kostnad. Lägre arbetslöshet för unga och bättre integrering av invandrare är också troliga effekter av att stimulera småföretagen att anställa. Centerpartiet får gärna lägga vårt förslag i kopieringsmaskinen inför stämman i höst. Att nuvarande regering skulle ta det tror vi är mindre sannolikt. De tycks föredra att höja kostnaderna för företagande.

För ytterligare information kontakta:

Leif Svensson

Förbundsordförande

E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu

På hemsidan; www.smaforetagarna.se

Vxl; 042 – 34 28 50

Lennart Erlandsson

Förbundssekreterare

E-post; lennart.erlandsson@smaforetagarna.eu

På hemsidan; www.smaforetagarna.se

——————————————————————————————————————————-Småföretagarnas Riksförbund är en oberoende, rikstäckande organisation med uppgift att främja privat företagsamhet med särskild inriktning på små företag. Förbundet är partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obundet. Det skall driva opinionsbildning för liberal marknadsekonomi, enskilt ägande och rättssäkerhet samt främja utvecklingen av nyföretagande och internationell integration.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen