Debattartikel; Anders Borg och regeringen försvårar för småföretagen

Anders Borg och regeringen fortsätter att hitta på nya regler som på många sätt gör det svårare att driva företag och skapa lönsamhet. Dessutom försöker Borg och regeringen lägga över ansvaret för en havererad integrationspolitik på småföretagen.

Den 25 maj var finansminister Anders Borg inbjuden som huvudtalare på Stockholms Handelskammare. Han talade bland annat om upploppen bland ungdomar och alla bilbränder som drabbat Stockholms förorter och lät påskina, att ansvaret för att anställa fler ungdomar ligger på oss småföretagare. Vi kan inte tolka Borgs uttalande på annat sätt eftersom det i huvudsak är småföretagen som anställer nya medarbetare. I en intervju i SVT Rapport 19.30, samma kväll, sa nämligen Anders Borg följande: ”Det är viktigt att det lokala näringslivet i Stockholmsregionen gör väsentligt mer för att tillsammans med fack och arbetsgivare generellt få fram arbetstillfällen för unga människor. Det här är ju en växande region och vi bör ju gemensamt med parterna på arbetsmarknaden göra vad vi kan för att öppna dörrar in på arbetsmarknaden för unga.”

Som vanligt bara ord och inga konkreta förslag, trots att vi i Småföretagarnas Riksförbund gång på gång talat om vad som krävs för att småföretagen ska växa och våga anställa. Vi kräver en rättvis sjukförsäkring, halvering av arbetsgivaravgiften, reformering av LAS, enklare regelverk samt ett fungerande lärlingssystem. Vi ser inga förbättringar, snarare tvärtom. Anders Borgs ogenomtänkta förslag till förändring av 3:12 reglerna får företagen i Sverige att rasa. Så gott som samtliga remissinstanser är starkt kritiska. Efter mycket starka påtryckningar ändrade Anders Borg nyligen förslaget på två punkter. Dels sänks taket för löneuttagskravet från 90 till 40 inkomstbasbelopp. Dels sänks kravet på kapitalandel för att få använda löneunderlagsregeln från 5 till 4 procent. Borg konstaterar att ”sänkningen till 4 procent gör förslaget mer träffsäkert.” Nonsens, tycker vi i Småföretagarnas Riksförbund. Att gå ned från 5 till 4 procent är en ren kosmetisk åtgärd. Vi anser att reglerna borde tas bort helt eller revideras och förenklas.

I Dagens Industri, den 31 maj, skriver Anders Borg och näringsminister Annie Lööf att ”goda villkor för företagande, aktivt ägande och entreprenörskap är avgörande för jobben och Sveriges konkurrenskraft.” Vi håller med och därför är det nu hög tid att agera! Anders Borg, du säger att du och regeringen ska göra vad ni kan för att öppna dörrar in på arbetsmarknaden för unga. Vi, i Småföretagarnas Riksförbund, vet hur det ska gå till. Om du öppna dörrarna på vid gavel för småföretagen och ger dem verktygen som krävs för att kunna växa, så ska du se att våra ungdomar kommer att få jobb.

För ytterligare information kontakta:

Maria Boborg-Trané

Styrelsemedlem, Göteborg

E-post; maria.boborg-trane@smaforetagarna.eu

På hemsidan; www.smaforetagarna.se

Leif Svensson
Förbundsordförande

E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu
Vxl; 042 – 34 28 50

På hemsidan; www.smaforetagarna.se
————————————————————————————————————Småföretagarnas Riksförbund är en oberoende, rikstäckande organisation med uppgift att främja privat företagsamhet med särskild inriktning på små företag. Förbundet är partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obundet. Det skall driva opinionsbildning för liberal marknadsekonomi, enskilt ägande och rättssäkerhet samt främja utvecklingen av nyföretagande och internationell integration.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen