Debattartikel; Att ge med vänster hand

”För att klara målet behöver vi underlätta för små och medelstora företag att expandera och anställa ännu fler. Idag växer nämligen nästan alla nya jobb fram i de små och medelstora företagen.”
Detta skrev Mikael Damberg (gruppledare för S i Riksdagen) i en debattartikel i veckan.

Insikten om att det är i de små företagen som möjligheterna till tillväxt och minskad arbetslöshet finns är god i alla politiska partier utan undantag. Så här inför ett avgörande val kommer det också allt oftare till uttryck i debatten. Det finna omkring 300 000 företag i Sverige med 1- 50 anställda varav ca 200 000 enbart har 1-4 anställda. De som äger och driver dessa företag är verkliga entreprenörer och eldsjälar som är beroende av det företagsklimat våra politiker kan erbjuda dem. Det är verkligen många röster i ett val.

Tyvärr upplever småföretagarna ofta att det är mycket snack och lite verkstad när det kommer till frågor som rör deras villkor för att kunna nyanställa och växa. En sådan fråga är arbetsgivarnas sjuklöneansvar. I Riksdagen finns det en stor majoritet för att minska eller ta bort denna bromskloss för nyanställning. I artikeln citeras en rapport från Företagarna som säger att 16 % av tillfrågade företag en eller flera gånger har avstått från att anställa en person till följd av sjuklönereglerna. I en enkät som vi i Småföretagarna gjort bland våra medlemmar angav över 40 % att de skulle nyanställa en eller flera personer om sjuklöneansvaret togs bort. Ytterligare 20 % angav att de skulle behålla nuvarande antal anställda. Vi menar att detta är en av de absolut viktigaste frågorna för att få småföretagen att vilja växa.

Den stora fråga är varför Socialdemokraterna med den bakgrunden och med uttalad insikt bara vill ”slopa företagens ansvar för den andra sjuklöneveckan”. Vi har i direkt kontakt med Mikael Damberg och många av hans kollegor i Riksdagen flera gånger påtalat att det är totalt verkningslöst. Kostnaderna för ansvaret för den andra veckan ligger bara på ca 18 % av den totala kostnaden medan ca 82 % hänför sig till den första veckan. Det innebär att minskningen av risken att nyanställa om ansvaret för enbart andra veckan tas bort är nästan försumbar. Det kommer inte att öka benägenheten att anställa fler eftersom större delen av kostnaderna finns kvar. Möjligheterna för personer med lång sjukhistorik att komma tillbaks till arbete förändras inte alls.

Småföretagarnas Riksförbund uppmanar Mikael Damberg och hans partikamrater att verka för ett borttagande av ansvaret för båda sjuklöneveckorna för små företag i likhet med en del andra partier i riksdagen. Bland andra det som Socialdemokraterna säger sig gärna regera med efter valet. Att begränsa det till bara andra veckan är vad man brukar kalla plakatpolitik.

För ytterligare information kontakta:

Leif Svensson

Förbundsordförande

E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu
På hemsidan; www.smaforetagarna.se
Vxl; 042 – 34 28 50

Lennart Erlandsson

Förbundssekreterare

E-post; lennart.erlandsson@smaforetagarna.eu

På hemsidan; www.smaforetagarna.se
———————————————————————————————————————————
Småföretagarnas Riksförbund är en oberoende, rikstäckande organisation med uppgift att främja privat företagsamhet med särskild inriktning på små företag. Förbundet är partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obundet. Det skall driva opinionsbildning för liberal marknadsekonomi, enskilt ägande och rättssäkerhet samt främja utvecklingen av nyföretagande och internationell integration.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen