Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Debattartikel; Kommunalt företagsklimat – Tyvärr ingen valfråga

Under den pågående valrörelsen frågar sig många hur förutsättningarna för företagande kan stärkas i Sverige. Vilka förändringar krävs för att stimulera till nya och växande företag runtom landet?

Det är förstås viktiga frågor att svara på, eftersom företagen spelar en helt avgörande roll för skapandet av nya arbetstillfällen.

När de politiska partierna får dessa frågor brukar de svara genom att diskutera olika reformer som kan genomföras på statlig nivå. Mycket riktigt tas huvuddelen av de beslut som rör näringspolitiken i riksdagen, och i vissa fall innan dess på EU-nivå. Samtidigt är det märkligt att det lokala perspektivet ofta glöms bort. Även de beslut som tas på kommunal nivå kan nämligen påverka förutsättningarna till företagande. Och valrörelsen handlar ju inte bara om vilka politiker som ska företräda svenska folket i Riksdagen, utan också inom den lokala politiken.

Det har visats att de kommuner som rankas som att ha ett gott företagsklimat har en högre sysselsättning än andra kommuner. Effekten är framförallt stark när det kommer jobbmöjligheterna för utlandsfödda, ungdomar och personer med funktionsnedsättningar. Det har också visats att kommuner med bättre företagsklimat upplever en mer positiv befolkningsutveckling.

Trots att många kommunledningar säger sig vilja förbättra det egna företagsklimatet är det ett perspektiv som inte får särskilt stor uppmärksamhet under valrörelsen. En sannolik förklaring är att kunskapen om hur man ska gå till väga är begränsad. Ambitionen att förbättra det lokala företagsklimatet matchas därför inte alltid med konkreta reformer.

Hur kan då förutsättningarna till företagande och jobbskapande stärkas inom kommunpolitiken? Denna rapport tar upp en rad konkreta exempel på lokala reformer som kan genomföras för att stimulera till nya och växande företag. Utgångspunkten är reformer som visat sig vara betydande både i Sverige och i omvärlden.

Småföretagarnas Riksförbund har tidigare publicerat rapporter som handlar om hur de beslut om näringspolitiken som fattas inom riksdagen respektive på EU-nivå kan påverka företagsamheten. Med denna publikation hoppas vi initiera en diskussion kring möjligheten att stärka företagandet inom kommunpolitiken.

De konkreta förslag som tas upp i denna rapport är i sig viktiga, men utgör självklart bara exempel på hur kommunpolitiken kan stärka företagandets förutsättningar. Det finns mycket att göra inom kommunpolitiken för att stärka det loka företagsklimatet. Vad som behövs är kunskap om de tillväxthinder som står i vägen för företagen samt viljan att verka för förändring.

För ytterligare information kontakta:
Erik Sjölander

Näringspolitisktansvarig
Småföretagarnas Riksförbund

E-post: erik.sjolander@smaforetagarna.eu

På hemsidan; www.smaforetagarna.se

Nima Sanandaij
Tekn. Dr

Leif Svensson
Förbundsordförande

E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu
På hemsidan; www.smaforetagarna.se
Vxl; 042 – 34 28 50
——————————————————————————————————————————
Småföretagarnas Riksförbund är en oberoende, rikstäckande organisation med uppgift att främja privat företagsamhet med särskild inriktning på små företag. Förbundet är partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obundet. Det skall driva opinionsbildning för liberal marknadsekonomi, enskilt ägande och rättssäkerhet samt främja utvecklingen av nyföretagande och internationell integration.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen