Debattartikel; Missgynnande skatteregler

Förslaget till ändrade 3:12 regler riskerar att slå undan benen på seriösa småföretagare. 3:12 reglerna kallas populärt de regler som reglerar beskattningen av ägare av fåmansföretag – ofta s.k. familjeföretag.

Syftet med reglerna är att förhindra att ägare av fåmansföretag tar ut för stor del av vinsten i form av utdelning istället för lön, utdelning beskattas lindrigare som kapitalinkomst.

Reglerna är som sedan tillkomsten hårt kritiserade eftersom de är mycket svårtolkade och redan av den anledningen anser många skattekunniga att de borde ha tagits bort eller reviderats för länge sedan.
Regeringen gör ingen hemlighet av att man med ändringen nu vill täppa till det kryphål som man anser att de stora revisionsbyråerna och konsulter utnyttjat för skatteplanering.

Småföretagare, som är medlemmar i förbundet kanske inte berörs av dessa regler eller ändringar i dem eftersom de inte har stora överskott i sina verksamheter men kan drabbas av dem när det börjar gå bättre eller när de ska sälja sina företag.

Den föreslagna ändringen innebär i korthet att lönebaserat utrymme beräknas bara för delägare som äger en andel som motsvarar minst 5 procent av kapitalet i företaget.
Reglerna kom till i samband med skattereformen på 1970 talet för att strypa möjligheten till alltför stora uttag av vinst i form av utdelning istället för lön. De borgerliga regeringarna har sedan gjort små lättnader i regelsystemet.

Förbundet anser att reglerna borde tas bort helt eller revideras och förenklas. Möjligheten att tillgogöra sig överskott i verksamheten även i form av utdelning har varit en framgång sedan skattereformen.

Advokatsamfundet anser att förslaget bygger på ett allvarligt missförstånd om hur reglerna används idag. Enligt samfundet skulle förslaget inte åtgärda det överutnyttjande av reglerna som regeringen påstår på ett ändamålsenligt sätt.

Enligt FAR skulle ändringen hämma tillväxten. Företagare som står inför tillväxt eller vill sälja verksamheten påverkas också.
Professor emeritus Sven-Olof Lodin som är pappa till de urspungliga reglerna, anser att förslaget till ändring är ”rena nippran” och kan bli ett hårt slag mot svensk företagsamhet.

Förbundet anser att förslaget på redovisade goda grunder inte ska genomföras.

För ytterligare information kontakta:
Leif Svensson

Förbundsordförande

E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu

Växel; 042 – 34 28 50

Wiggo Lindgren

1:e vice Ordförande och Advokat

E-post wiggo.lindgren@smaforetagarna.eu

På hemsidan; www.smaforetagarna.se

———————————————————————————————————-Småföretagarnas Riksförbund är en oberoende, rikstäckande organisation med uppgift att främja privat företagsamhet med särskild inriktning på små företag. Förbundet är partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obundet. Det skall driva opinionsbildning för liberal marknadsekonomi, enskilt ägande och rättssäkerhet samt främja utvecklingen av nyföretagande och internationell integration.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen