Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Debattartikel; Reinfeldt, Löfven och småföretagen

I går kväll möttes de båda tilltänkta statsministerkandidaterna i en duell i SVT. En mer förutsägbar debatt vad gäller såväl innehåll som argument kan man knappast tänka sig.
Småföretagens viktiga frågor nämndes inte i debatten.

Båda vill naturligtvis bygga ett starkare Sverige med goda finanser, hög sysselsättning och låg arbetslöshet. Reinfeldt talade om Alliansens Sverigebygge som skall ge 300 tusen nya jobb fram till 2020 och innebära att väl över 5 miljoner svenskar skall vara i arbete då.
Löfven talade om större satsningar inom skolan och på jobb inom vård och omsorg. Dessutom, liksom Reinfeldt, om investeringar i bostäder och infrastruktur. Han menade att resurser till detta skulle skapas genom att höja restaurangmomsen och ta bort de sänkta arbetsgivaravgifterna för ungdomar. Reinfeldt trodde inte på att den kalkylen skulle ge plus och menade att många arbetstillfällen för framför allt ungdomar då skulle försvinna. Argumenten för och emot är redan väl kända.

Det var frapperande hur få gånger någon av dem nämnde orden företag eller företagare. Klart är att ingen av dem nämnde ordet småföretagare en enda gång. Hur ofta skall det behöva påpekas att politiker inte kan skapa några jobb utan endast ordna goda förutsättningar för jobb och tillväxt. Det är företagen som står för jobben och det är småföretagen som skapar merparten av nya och tillkommande sådana. Jobb inom stat, kommun och landsting försörjer många och de måste finnas men de bidrar inte direkt till att landets ekonomi blir bättre eller att Sverige står sig bättre i konkurrens med omvärlden. Med undantag för t.ex. forskningsrelaterade arbeten.

I november 2013 hade Sverige enligt Statistiska Centralbyrån 1 128 000 registrerade företag. Av dessa hade 829 000 inga anställda medan 291 000 hade 1-49 anställda. De senare kan direkt klassas som småföretagare. Dessutom finns det naturligtvis många företag bland de 829 000, som inte har några anställda, som skulle kunna anställa någon men inte vågar eller kan av olika anledningar. Det finns t.ex. 517 000 företag som omsätter från 1 000 till 1 miljon kronor och bland dessa finns säkerligen väldigt många som skulle kunna växa, utvecklas och anställa folk.

Om de svenska småföretagen fick bättre förutsättningar och incitament för att växa och utvecklas skulle företagsamheten kunna explodera i Sverige. Att politikerna ser till att förutsättningarna är goda genom att skjuta till pengar inom olika områden är nödvändigt men det måste finnas företag som vågar och är villiga att ta de risker det innebär att utveckla sin verksamhet och låta företagen växa.
De båda statsministerkandidater nämnde inte med ett enda ord vad de vill göra för att stötta företagen i dessa hänseenden. De tycks inte fatta hur många väljare det finns bland alla dessa entusiastiska småföretagare som verkligen vill ta sin verksamhet ett steg vidare.

För ytterligare information kontakta:

Leif Svensson

Förbundsordförande

E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu
På hemsidan; www.smaforetagarna.se
Vxl; 042 – 34 28 50

Lennart Erlandsson

Förbundssekreterare

E-post; lennart.erlandsson@smaforetagarna.eu

På hemsidan; www.smaforetagarna.se
——————————————————————————————————————————–
Småföretagarnas Riksförbund är en oberoende, rikstäckande organisation med uppgift att främja privat företagsamhet med särskild inriktning på små företag. Förbundet är partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obundet. Det skall driva opinionsbildning för liberal marknadsekonomi, enskilt ägande och rättssäkerhet samt främja utvecklingen av nyföretagande och internationell integration.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen