Debattartikel; S vill att staten tar över andra sjuklöneveckan

Mikael Damberg skrev i en debattartikel i DI 26/4 att Socialdemokraterna, genom att ta bort företagens ansvar för den andra sjuklöneveckan, vill underlätta för företagen så att de kan expandera och anställa fler.

Den bakomliggande problematiken och symptomen på att här finns ett problem att rätta till beskriver han helt rätt men medicinen han föreslår är alldeles för svag för att inte säga helt verkningslös. Matematiken kring detta är mycket enkel.

Småföretagarnas Riksförbund har i många debattartiklar, brev till riksdagsledamöter såväl som i personligt samtal med Damberg påpekat att borttagande av ansvaret för den andra sjuklöneveckan inte hjälper småföretagen. Kostnaderna för företagen sjunker med mindre än 20 % varför risken för att nyanställa i stort sett kvarstår helt oförändrad. Kostnaden för ansvaret för den kvarblivande första sjuklöneveckan blir mer än 80 % vilket inte nämnvärt förändrar situationen mot i dag för företagen.

Kostnaderna för förslaget från S skulle bli bortåt 3 miljarder (20 % av företagens totala sjuklönekostnader på ca 14 miljarder). Dessa pengar kommer nästan uteslutande att tas hem av de större företagen och framför allt av företag ägda av kommuner och landsting där de längre sjukskrivningarna i huvudsak finns. Småföretagen, som är de som upplever stora risker med att anställa fler människor på grund av sjuklöneansvaret, skulle inte gynnas. Förslaget är alltså ett jättestort feltänk eftersom det är fastlagt att ca 80 % av alla nya jobb sedan årtionden skapas av de små företagen.

Småföretagarna uppmanar ännu en gång Damberg och S att tänka om och inte gå vidare med sitt totalt verkningslösa förslag att ta bort företagens ansvar för endast andra sjuklöneveckan. Ta steget fullt ut och ta bort ansvaret för båda veckorna för småföretagen. Det skulle bli verkningsfullt och kosta mindre pengar. Många nya jobb skulle skapas i Sverige.

Om nu S liksom det andra s.k. arbetarpartiet menar att det bör finnas ett sjuklöneansvar för företagen kan de ta en titt på det förslag till förändring av högkostnadsskyddet som Alliansen kom med nyligen. Det är nästan acceptabelt för småföretagen även om det fortfarande finns några frågetecken kvar.

För ytterligare information kontakta:
Leif Svensson

Förbundsordförande

E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu
På hemsidan; www.smaforetagarna.se
Vxl; 042 – 34 28 50

Lennart Erlandsson

Förbundssekreterare

E-post; lennart.erlandsson@smaforetagarna.eu

På hemsidan; www.smaforetagarna.se

———————————————————————————————————————————-
Småföretagarnas Riksförbund är en oberoende, rikstäckande organisation med uppgift att främja privat företagsamhet med särskild inriktning på små företag. Förbundet är partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obundet. Det skall driva opinionsbildning för liberal marknadsekonomi, enskilt ägande och rättssäkerhet samt främja utvecklingen av nyföretagande och internationell integration.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen