Debattartikel; Såväl M som S har fel i Sjuklönefrågan

Efter att ha läst Finn Bengtssons (M) debattartikel om sjuklöneansvaret häromdagen och därefter repliken från Tomas Eneroth (S) står det för oss helt klart att både M och S har fel i frågan.

Moderaterna vill inte minska sjuklöneansvaret för att det skulle bli för dyrt och i slutändan, efter finansiering via arbetsgivaravgifterna, drabba framför allt småföretagen med totalt sett ökade kostnader och därigenom inte ge några nya jobb. Sättet de räknar på och slutsatsen de kommer till är kanske rätt men de har inte förmått att ta till sig förslaget från Småföretagarna att ta bort sjuklöneansvaret för endast de små företagen där kostnaderna för sjukskrivningar kan innebära katastrof. De har inte förstått att det är hos de små företagen riskerna är stora med nyanställningar och därmed hindrar tillväxt och utveckling. Den offentliga sektorn där de långa sjukskrivningarna är flest hanterar ju skattepengar och hur det slår inverkar inte på den totala kalkylen. De stora företagen kan enkelt kalkylera in en genomsnittlig sjuklönekostnad i sina totala kostnader och kompensera sig via priset på sina produkter. Kostnaderna för staten enligt vårt förslag skulle bli cirka 1.4 miljarder (enligt RUT)och självfallet inte finansieras genom någon höjning av arbetsgivaravgifterna. Det finns ju, enligt Finansministern, ett rejält reformutrymme där en liten smula kunde gå till småföretagen där 4 av 5 nya jobb skapas.

Socialdemokraterna och Tomas Eneroth raljerar med ”siffertrixandet” från M och säger sig ha lyssnat på företagarna vilket de inte har gjort. I så fall vilka? Inte de små i vart fall. Att ta bort ansvaret för enbart den andra sjuklöneveckan för alla företag är totalt ogenomtänkt, ointressant och ett stort slag i luften. Kostnaderna skulle minska med mindre än 20 procent och riskerna för de små företagen kvarstå ograverade. Det skulle definitivt inte ”innebära att fler vågar anställa personer med tidigare sjukhistorik” och inte några andra heller. De har emellertid fattat att en reform inom området inte skall medföra högre arbetsgivaravgifter utan finansieras på annat sätt. Här håller Småföretagarna med men att enbart ta bort ansvaret för den andra veckan och dessutom för alla företag är helt galet sett från alla håll. Kanske S skulle snegla lite på ett annat oppositionsparti (MP) som tillsammans med oss lanserat ett mycket bra förslag i frågan.

För ytterligare information kontakta:

Leif Svensson

Förbundsordförande

E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu

Vxl; 042 – 34 28 50

Lennart Erlandsson

Förbundssekreterare

E-post; lennart.erlandsson@smaforetagarna.eu

            www.smaforetagarna.se

——————————————————————————————————————————-Småföretagarnas Riksförbund är en oberoende, rikstäckande organisation med uppgift att främja privat företagsamhet med särskild inriktning på små företag. Förbundet är partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obundet. Det skall driva opinionsbildning för liberal marknadsekonomi, enskilt ägande och rättssäkerhet samt främja utvecklingen av nyföretagande och internationell integration.

 

 

 

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen