Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Debattartikel; Sjuklöneansvaret för småföretagare bör bort

Sjuklöneansvaret är en stor kostnad och osäkerhetsfaktor för ett litet företag. Både i form av utgifter för sjuklönen men också genom minskade intäkter och produktionsbortfall. Men det allvarligaste problemet är osäkerhetsfaktorn som sjuklöneansvaret innebär.

Småföretagare drar sig helt enkelt inför att nyanställa eftersom de ekonomiska konsekvenserna som det innebär om någon anställd blir sjuk kan bli oöverskådliga.

I tal och artiklar hyllas småföretagaren av samtliga riksdagspartier som alla vill vara småföretagaren bästa vän, men samtidigt är regeringen fullständigt tondöv inför de villkor som småföretagare lever under idag. Regeringen har lyckats med det osannolika att med knivskarp precision undvika i princip alla reformer som kan stärka småföretagens möjligheter till överlevnad.

Det är inte förvånande att Svenskt Näringsliv inte ser sjuklöneansvaret som ett stort problem, det är det inte heller för landets storföretag, men det är det för de 99 % av landets företagare som kämpar för sin överlevnad med krympande marginaler. 80 % av sjuklönekostnaden för en företagare är under den första veckan och inget annat än ett borttagande av ansvaret för båda sjuklöneveckorna skulle få någon reell effekt. Allt annat är tomma ord och plakatpolitik. En teknisk lösning med förändrat högkostnadsskydd är bara ett spel för galleriet och i det närmaste verkningslöst eftersom få känner till det och det dessutom är oerhört krångligt.

Regeringens arbetsmarknadspolitik har havererat. 2013 läggs 70 miljarder på AMS-projekt, lönebidrag, A-kassa och lönegarantier. Restaurangmomsen sänktes 2010 till en kostnad på över 5,5 miljarder kronor utan mätbara effekter på sysselsättningen. Regeringen sänkte i våras bolagsskatten med 16 miljarder, varav en tredjedel gick direkt till bankerna och resten till storföretagens kassakistor. Trots dessa miljarder i skattesänkningar, stöd och AMS-projekt så biter sig arbetslösheten fast.

Småföretagarna kräver ett totalt borttagande av sjuklöneansvaret för företag med färre än tio anställda. Det är en träffsäker och kostnadseffektiv åtgärd. Det halvhjärtade förslaget från bl.a. C och KD om att ta bort den andra av de två sjuklöneveckorna är enbart en symbolisk åtgärd eftersom den de facto är marginell till kostnaden. Detta ska inte finansieras genom höjda arbetsgivaravgifter utan tas från det reformutrymme som finns. Det är en reform som direkt får effekt på sysselsättningen.

De Nya Moderaterna har sedan länge övergett småföretagarna men fältet är fritt bland övriga partier att visa att man är beredd på att lyssna på våra argument och se den verklighet som vi lever i.

För ytterligare information kontakta:
Leif Svensson

Förbundsordförande

E-post:   leif.svensson@smaforetagarna.eu
              www.smaforetagarna.se

Vxl;        042 – 34 28 50
————————————————————————————————————Småföretagarnas Riksförbund är en oberoende, rikstäckande organisation med uppgift att främja privat företagsamhet med särskild inriktning på små företag. Förbundet är partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obundet. Det skall driva opinionsbildning för liberal marknadsekonomi, enskilt ägande och rättssäkerhet samt främja utvecklingen av nyföretagande och internationell integration.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen