Debattartikel; Småföretagarna i möte med EU-kommissionärer

EU Kommissionärerna Mr. Budavari och Mr. Garellick träffade under sitt besök i Sverige småföretagarnas representant Erik Sjölander som detaljerat kunde berätta om hur det är att driva ett företag i Sverige.

I januari 2015 träffade Erik Sjölander från Småföretagarnas Riksförbund representanter från Europeiska Kommissionen: Mr. Vilmos Budavari och Mr. Mikael Garellick. De arbetar för the Directorate-General ”Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs i den Europeiska Kommissionen.

Mr. Budavari och Mr. Garellick besökte Sverige för att träffa representanter för näringsliv och småföretagare liksom från offentlig sektor för att lära sig mer om framåtskridandet vad gäller förbättring av affärsklimatet för små företagare. I mötet med Småföretagarna var representanterna för Kommissionen intresserade av att få veta mer om deras erfarenheter kring hur det är att driva ett företag i Sverige.

Småföretagarnas representant, Erik Sjölander, kunde glädjande nog uppvisa en detaljerad bild av ämnet i fråga. Sammantaget diskuterades flera olika frågor och idéer lades fram som skulle kunna förbättra företagsklimatet i Sverige.

Vad gäller regelförenklingar i det allmänna ramverket konstaterades följande:

  • Antalet redovisningstillfällen för skatt är flera gånger per år, vilket är oftare än som anges av Tillväxtverket.
  • Småföretagare upplever svårigheter med att få offentliga lån, som t.ex. från ALMI, vilket gör tillgång till finansiering till en utmaning.
  • Delar av Lagen om offentlig upphandling (LOU) gör det svårt för små företag att delta i upphandlingar.
  • Tillståndsprocessen för småskalig vattenkraft är svår och kostsam.
  • Kontroll och rådgivning från olika myndigheter är inte förutsägbar och avgifterna för höga.

Konkreta förslag framfördes för att hjälpa företag att växa i Sverige.

  • Nya företag bör få ett år på sig att lära sig och vänja sig vid alla existerande regler Myndigheter måste acceptera misstag från företagen och mer förebyggande ge råd.
  • Offentliga fonder som fokuserar på innovation och riskkapital skall ta råd från aktiva entreprenörer och företagare om hur de skall hanteras. Politiker och byråkrater är kanske inte bäst på att avgöra affärsnytta och företagsmöjligheter.
  • Den Svenska Lagen om offentlig upphandling (LOU) behöver justeras så att små företag lättare kan delta i upphandlingar, och inte tyngs av onödig administration. Pluspoäng skulle tvärtom kunna utdelas för påvisande av onödiga krav i upphandlingsunderlaget.

För ytterligare information kontakta:

Leif Svensson
Förbundsordförande
E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu 
På hemsidan; www.smaforetagarna.se
Vxl;  042 – 34 28 50

Erik Sjölander
Näringspolitisktansvarig Småföretagarnas Riksförbund
E-post:erik.sjolander@smaforetagarna.eu
På hemsidan; www.smaforetagarna.se

———————————————————————————————————————————Småföretagarnas Riksförbund är en oberoende, rikstäckande organisation med uppgift att främja privat företagsamhet med särskild inriktning på små företag. Förbundet är partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obundet. Det skall driva opinionsbildning för liberal marknadsekonomi, enskilt ägande och rättssäkerhet samt främja utvecklingen av nyföretagande och internationell integration.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen