Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Debattartikel; Småföretagen ännu mindre i fokus

Socialdemokraterna har nu presenterat sitt valmanifest och i det fanns absolut ingenting som direkt gynnar de små företagens möjligheter att utvecklas och växa. Att småföretagen är motorn i svensk ekonomi och står för 4 av 5 nya jobb som tillkommer har de tydligen inte noterat.

I alliansens valmanifest som presenterades häromdagen fanns ganska lite att glädja sig åt för landets småföretagare. Några mindre reformer i den riktningen kunde dock noteras.
I manifestet från Socialdemokraterna fanns dock ingenting sådant. En enda fråga som berör småföretagen är löftet att ta bort sjuklöneansvaret för den andra veckan. Det gäller dock alla företag inklusive de stora och de som ägs av stat och kommun. Det innebär att endast 18 % av kostnaderna tas bort vilket inte ger småföretagen, där riskerna för problem är störst, någon större vilja att nyanställa. Bolag inom stat och kommun som har fyra gånger högre kostnader för sjuklöneansvaret än småföretagen är de som verkligen tjänar på den ytterst verkningslösa reformen.

Socialdemokraterna anser sig ha ett reformutrymme på över 40 miljarder och vill lägga dessa på framför allt skola, vård och omsorg. Detta kan verka vällovligt men finansieringen kommer till stor del från försämringar i nuvarande regler för arbetsgivaravgifter för unga samt en dubblerad restaurangmoms. Detta kommer troligen att slå bakut genom minskat arbetsutbud för framför allt ungdomar.
Kommunerna skall tillföras ytterligare 19 miljarder för att finansiera satsningar på skolområdet och inom vård och omsorg. Återigen till synes vällovligt men obligatorisk gymnasieutbildning i stället för en satsning på fungerande lärlingssystem för studietrötta ungdomar tror inte småföretagarna på.

32 000 traineejobb betalda av staten inom 90-dagarsgarantin för ungdomar och ytterligare 20 000 sådana i övrigt kan också verka vällovligt men det är inga riktiga fasta jobb som ger en garanterad fortsättning i arbetslivet. Vad ska de göra sedan replikerade Anders Borg redan i går eftersom det varit känt ett tag. Återigen menar Småföretagarna att det vore klart bättre att satsa på ett väl fungerande lärlingssystem med bra ersättningar till de som anställer en lärling och lön till lärlingarna. Det finns numera en ny anställningsform för just lärlingsanställning för gymnasieelever men lärlingssystem med lön och ersättningar bör gälla för alla ålderskategorier och alla som kan innefattas.

Arbetslösheten i Sverige skall vara lägst inom EU år 2020 är det stora löftet som egentligen överskuggar allting annat i Socialdemokraternas vallöften. Siffror på vad det innebär kan man inte ge eftersom det är beroende av omvärlden, konjunkturer och annat. Klart är emellertid att det kommer att bygga på en omfördelning av sysselsättningen där det allmänna återigen tillåts växa medan produktiva jobb inom näringslivet inte prioriteras. Klassisk socialdemokratisk politik som enligt småföretagarna inte ger tillväxt och förstärkning av det svenska näringslivets konkurrenskraft mot omvärlden. Det senare behövs oundvikligen för att vi alla ska kunna få det bättre i ett framtida Sverige. Konkurrensen internationellt är stenhård.

För ytterligare information kontakta:

Leif Svensson

Förbundsordförande

E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu
På hemsidan; www.smaforetagarna.se
Vxl; 042 – 34 28 50

Lennart Erlandsson

Förbundssekreterare

E-post; lennart.erlandsson@smaforetagarna.eu

På hemsidan; www.smaforetagarna.se
———————————————————————————————————————————
Småföretagarnas Riksförbund är en oberoende, rikstäckande organisation med uppgift att främja privat företagsamhet med särskild inriktning på små företag. Förbundet är partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obundet. Det skall driva opinionsbildning för liberal marknadsekonomi, enskilt ägande och rättssäkerhet samt främja utvecklingen av nyföretagande och internationell integration.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen