Debattartikel; Vad håller regeringen på med?

Vad håller regeringen på med?

Regeringen föreslår att företagare som driver enskild firma och handelsbolag ska få göra större avdrag från egenavgifterna, en åtgärd som ska förbättra de mindre företagens förutsättningar för utveckling och tillväxt.

Strålande! Men, hur ser förbättringen ut? Jo, tidigare avdrag på 5 procent höjs till 7,5 procent och det maximala avdragsbeloppet höjs från 10 000 till 15 000 kronor per år. Totalt ett ökat maxavdrag med 5 000 kr per år! Tror regeringen att detta ska få Sveriges småföretag att växa och våga anställa?

Flera remissinstanser har gett sin syn på saken. LO anser att förslaget saknar positiva sysselsättningseffekter. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk forskning (IFAU) tror inte på en höjning av sysselsättningen bland existerande företag. Arbetsförmedlingen (AF) tror att förslaget kan underlätta för arbetssökande som startar eget och öka möjligheten för deras företag att överleva, inte minst under den svåra inledande fasen. Om det är svårt under den inledande fasen, som AF säger, hur ska det då inte bli därefter? Hela resonemanget känns förvirrande. Konstgjord andning och ännu ett försök till att få arbetslösa att hoppa på starta eget tåget, allt för att få ner arbetslöshetssiffrorna. Vet regeringen och AF vad de talar om?

Alla som startar enskild firma eller handelsbolag omfattas av ett uppbyggnadsskede på två år. Det innebär att företagare har rätt att göra en uppskattning av den framtida nettointäkten. Nettointäkten ligger till grund för sjukpenningen och pensionen. Dessutom har företagare, under två år, rätt att få sin arbetslöshetsersättning baserad på den inkomst som han/hon tidigare hade som anställd. Under de två första åren har alltså företagare ett likvärdigt socialt skyddsnät som anställda.

Men, efter två år förändras reglerna. Nu är det den faktiska nettointäkten som räknas. När lågkonjunkturen slår till drabbas många företag av dålig lönsamhet och i värsta fall konkurs, efter att ha kämpat i flera år. I det läget är nettointäkten låg, vilket innebär att arbetslöshetsersättningen också blir låg.
Och skulle företagaren bli sjuk blir även sjukpenningen låg. Maskorna i det sociala skyddsnätet har blivit så grova att de inte längre skyddar Sveriges småföretagare, utan att de måste söka socialbidrag.
Nu måste regeringen ta till krafttag och se till att det sociala skyddsnätet blir lika tryggt för företagare som för anställda. Hur mycket mer ska småföretagen behöva tåla?

För ytterligare information kontakta:

Leif Svensson

Förbundsordförande

E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu
Vxl; 042 – 34 28 50

Maria Boborg-Trané

Styrelsemedlem, Göteborg

E-post; maria.boborg-trane@smaforetagarna.eu

På hemsidan; www.smaforetagarna.se

———————————————————————————————————– Småföretagarnas Riksförbund är en oberoende, rikstäckande organisation med uppgift att främja privat företagsamhet med särskild inriktning på små företag. Förbundet är partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obundet. Det skall driva opinionsbildning för liberal marknadsekonomi, enskilt ägande och rättssäkerhet samt främja utvecklingen av nyföretagande och internationell integration.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen