Debattartikel; Varför lyssnar inte politikerna på småföretagen?

Allt för få politiker känner till hur småföretagarens vardag och verklighet ser ut. Det har vi hävdat länge och nu får vi det bekräftat i en rapport från Svenskt Näringsliv som frågat 30 800 företagare och 7 700 politiker från alla kommuner.

Av svaren framkom att politiker i allmänhet har en mer positiv bild av företagsklimatet än företagarna.

Detta kan man inte tolka på annat sätt än att många politiker inte vet hur det fungerar att driva företag. Det måste väl ändå vara så, att entreprenören och småföretagaren är den som bäst vet hur hans/hennes verksamhet fungerar? Tycker småföretagen att de inte får tillräckligt stöd från politikerna måste väl det vara ett tecken på att politikerna inte lyssnar tillräckligt?

Vi representerar drygt 20 000 småföretagare. Vi har en nära och tät kontakt med många av våra medlemmar och det som alltid kommer upp när vi samtalar med varandra är frågor om det sociala skyddsnätet. Hur sårbar den lilla företagaren är dels när de anställda blir sjuka dels när företagaren själv blir sjuk.
Oskar Samuelsson driver ett snickeri med två anställda. Företaget jobbar med en tillbyggnad hos en privatperson, ett arbete som kräver tre snickare på plats, alltså Oskar och hans båda medarbetare. Måndag morgon ringer båda medarbetarna sig sjuka. Influensan har slagit till. Oskar har räknat på jobbet och det måste bli klart vid en viss tidpunkt. Han lyckas få tag på två ersättare till sina medarbetare, inte lika kvalificerade, vilket betyder att arbetet kommer att försenas. Vad innebär det här för Oskar? Jo, dels ska han betala sjuklön till sina båda medarbetare (80 % av lönen) i två veckor. Först från och med den 15:e dagen övertar Försäkringskassan sjukpenningansvaret. Dels måste han betala lön till sin extrapersonal med allt vad det innebär. Och vad händer om Oskar själv blir sjuk? Jo, då får han betala sjuklön till sig själv under två veckor. Eller om man talar klarspråk – han får en karens på 14 dagar.

Det här är ingen ovanlig situation för Sveriges småföretagare. Och det är på grund av denna otrygghet som så många säger: ”Jag vågar inte anställa, för vad händer om mina anställda blir sjuka? Men om båda sjuklöneveckorna slopades skulle jag våga!”
Två partier, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, vill slopa båda veckorna. Övriga partier, utom Moderaterna, vill slopa den andra veckan, en åtgärd som faktiskt inte har någon större betydelse för småföretagen. De flesta som blir sjuka är friska efter en vecka och sjuklöneansvaret för småföretagaren kvarstår. Moderaterna vill inte göra några som helst förändringar utan avvaktar sjukförsäkringsutredningen som ska vara klar 2015. Så länge kan inte Sveriges småföretagare vänta. Vi har sagt det förut och vi säger det igen; slopa båda sjuklöneveckorna för företag upp till tio anställda och gör det nu!

För ytterligare information kontakta:

Leif Svensson

Förbundsordförande

E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu
På hemsidan; www.smaforetagarna.se
Vxl; 042 – 34 28 50

Maria Boborg-Trané

Styrelsemedlem, Göteborg

E-post; maria.boborg-trane@smaforetagarna.eu

På hemsidan; www.smaforetagarna.se
—————————————————————————————————————————–
Småföretagarnas Riksförbund är en oberoende, rikstäckande organisation med uppgift att främja privat företagsamhet med särskild inriktning på små företag. Förbundet är partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obundet. Det skall driva opinionsbildning för liberal marknadsekonomi, enskilt ägande och rättssäkerhet samt främja utvecklingen av nyföretagande och internationell integration.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen