Debattartiklar; Skattepengar flyttar jobb från Sverige

Sverige bidrar i allt högre utsträckning till EU:s budget. Som nettobetalare bidrog vi under år 2013 med 25,6 miljarder kr, efter att räkna bort den del som återbetalades till Sverige från EU. Dessa pengar används bl.a. till att finansiera utflyttningen av arbetstillfällen från Sverige.

Rykten om EU-finansiering av industribyggnader i Polen, Tjeckien, Slovenien m.fl. ”nya länder” har förekommit under en tid. Det finns flera bulvanföretag som erbjuder sig att vara kontakt mellan den lokala administrationen och EU-pengarna under inledningsskedet, för att därefter sälja den figursydda fabrikslokalen till det svenska företaget.

Hiab är ett anrikt företag i Hudiksvall, vilket under många år konstruerat och tillverkat kranar och annat för ”vägburna lasthanteringslösningar”. Hiab ägs numera av finska Cargotec, vilka byggt en fabrik i Polen. En fabrik som enligt flera källor finansierats av EU-pengar. Krantillverkningen från Hiab i Hudiksvall har man nu helt flyttat till Hiab Poland, där man nu har över 500 anställda.

När konstruktion och tillverkning flyttas från en mindre ort så drabbas väldigt många små företag, vilka fungerat som underleverantörer. Det lilla företaget kan hålla en hög servicenivå till det lokala tillverknings¬företaget, bl.a. därför att man känner ansvar för utvecklingen i bygden. När tillverkning flyttas så har dessa värderingar tappat sin betydelse. För underleverantörer till Hiab i Hudiksvalls¬området är relationer och kunskaper om Hiabs behov inget värda när tillverkningen sker i Polen.

Att EU genom sin storhet ska kunna bidra och hjälpa utsatta områden får räknas som solidariska handlingar och därför viktiga. När däremot EU finansierar flyttning av produktion och arbeten från en EU-region till en annan blir det väl mer som att pinka i byxan? Ska vi kunna konkurrera inom EU och EU med världen så måste EU:s styrande öka sin förståelse för de beslut som fattas. Med mindre pengar i EU och färre byråkrater och klåfingrighet, så kan vi få ett effektivare företagande i unionen. Utgå från EU:s Small Bussiness Act om att tänka småskaligt först!

För ytterligare information kontakta:

Leif Svensson
Förbundsordförande

E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu
På hemsidan; www.smaforetagarna.se
Vxl; 042 – 34 28 50

Erik Sjölander

Näringspolitisktansvarig Småföretagarnas Riksförbund

E-post: erik.sjolander@smaforetagarna.eu

På hemsidan; www.smaforetagarna.se

——————————————————————————————————————————-
Småföretagarnas Riksförbund är en oberoende, rikstäckande organisation med uppgift att främja privat företagsamhet med särskild inriktning på små företag. Förbundet är partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obundet. Det skall driva opinionsbildning för liberal marknadsekonomi, enskilt ägande och rättssäkerhet samt främja utvecklingen av nyföretagande och internationell integration.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen