Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Den bortre tidsgränsen har gått i graven

Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen har gått i graven. Regeringen jublar att den beryktade ”stupstocken” äntligen försvinner medan oppositionen varnar för längre sjukskrivningar och avsevärt höjda kostnader.

Under väldigt lång tid har den politiska debatten mellan regerings- och allianspartierna ensidigt handlat om att ge varandra skulden för att människor inte får den hjälp de behöver. Det gäller i huvudsak polemiken mellan socialdemokrater och moderater. Småföretagarnas förhoppning är att debatten om hur människor snabbare ska komma tillbaka till arbete nu tar en ny vändning och bli mer nyanserad. Det handlar om att dels förhindra att fler människor blir så sjuka att de aldrig mer kan arbeta, dels att se till att alla grupper i samhället får möjlighet till rehabilitering. Alltså inte bara anställda utan också alla Sveriges ensamföretagare.

År 2014 hade Sverige drygt en miljon registrerade företag, varav nästan 800 000 var ensamföretagare. Många av dessa företagare är medlemmar i Småföretagarnas riksförbund. Både vi och våra medlemmar förstår inte varför den här gruppen alltid glöms bort. Om den någon gång skulle uppmärksammas så är det i väldigt korta ordalag.

Ett stort problem för ensamföretagare är möjligheten att få hjälp med rehabilitering vid långtidssjukdom. Sjukvården, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska visserligen samverka, men det arbetet fungerar dåligt. Ensamföretagare glöms bort och tvingas klara rehabiliteringen på egen hand. Men nu ser Småföretagarna ett ljus i tunneln.

I december förra året gav regeringen Försäkringskassan uppdraget att utvärdera och utveckla stödet till arbetsgivarna i samband med anställdas sjukskrivning.

”Försäkringskassan ska bl a utveckla formerna för det stöd som myndigheten kan erbjuda till arbetsgivare. Utvecklingsarbetet bör ske i samråd med arbetsgivarföreträdare. Stödet ska utgå från gällande ansvarsfördelning, det vill säga att arbetsgivaren ska svara för de åtgärder som behövs på arbetsplatserna och att Försäkringskassan ska samordna sådana insatser med andra aktörers åtgärder.”

För att kunna genomföra det här har Försäkringskassan i år fått 100 miljoner kronor. I uppdraget ingår också att utveckla rutiner för att upptäcka de arbetsgivare som kan behöva stöd från Försäkringskassan. Det inger hopp hos alla ensamföretagare, att också de ska få rätt till hjälp med bland annat rehabilitering, för att så snabbt som möjligt återgå till arbete i den egna verksamheten.

Leif Svensson

förbundsordförande
Småföretagarnas riksförbund

Maria Boborg-Trané
ansvarig socialförsäkringsfrågor
Småföretagarnas riksförbund

För ytterligare information kontakta:

Leif Svensson
Förbundsordförande

E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu

På hemsidan; www.smaforetagarna.se

Vxl; 042 – 34 28 50

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen