Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Efter S-kongressen: Nu väntar vi på faktiska åtgärder för att skapa nya jobb

Socialdemokraternas kongress är precis avslutad i Västerås. En ny jobbagenda har arbetats fram inför denna och skall konkretiseras. Förutom framtidsinvesteringar, där LO och partiledning har olika åsikter om finansiering, och en satsning på skolan med bättre utfall i kompetens och matchning skall det drivas en aktiv näringspolitik.

Denna aktiva näringspolitik för fler och växande företag innehåller tre huvudpunkter som ännu inte getts något konkret innehåll. Statsministern Löfvens inledningstal gav inte några raka besked om vad som skall göras. Visioner är bra men de skapar inga jobb. Det nationella innovationsrådet som börjat arbeta under ledning av statsministern har ännu inte kommit med förslag till åtgärder men förhoppningsvis kommer det något vettigt därifrån så småningom. Till detta kommer en befattning som Industrikansler som ännu inte utsetts.Exportfrämjande åtgärder anges som viktiga för att företagen skall kunna växa. Före detta bidragsländer skall bli exportländer. Fler och modigare företagare behövs för högre export men var finns incitamenten för modet då skatter och pålagor för företagen ökar i stället för att minska.
Satsning på besöksnäringen skall ge ökat antal utlandsturister till Sverige. Konkreta satsningar väntas som kan kompensera högre arbetsgivaravgifter för de många ungdomar som arbetar här.

Småföretagarnas Riksförbund väntar med intresse på faktiska åtgärder som kan ge våra medlemmar det mod till satsningar som måste till för att de skall våga växa och utvecklas. Det är hos småföretagen nya jobb skapas och utan detta mod kommer inte arbetslösheten att hamna på den låga nivå som Socialdemokraterna utlovat till 2020. Riktiga jobb i privata företag måste till. Det räcker inte med statligt fullt subventionerade jobb inom vård och omsorg trots Ylva Johanssons Eriksgata till Sveriges kommuner.

Inom ett område avser regeringen att tvärtom göra det svårare för småföretagen att medverka. De avser att göra det hart när omöjligt för små företag att delta i offentlig upphandling. I anbudsunderlagen kommer det att finnas krav på anställning av långtidsarbetslösa. De stora företagen kan kanske utlova detta men hur skall de små företagen kunna det? De kan ju inte anställa innan de vet om de vinner upphandlingen och vet därmed inte vilken kompetens de får in i företaget när de tvingas anställa. Detta krav blir oundvikligen ett stort hinder för småföretag att få del av de hundratals miljarder som det offentliga handlar för per år. Svårigheterna för småföretagen att delta i offentlig upphandling är redan tillräckligt många utan nya krav. Denna ”nyhet” som Löfven presenterade i sitt invigningstal på kongressen i Västerås kommer säkerligen att ge ytterligare energi till den paneldebatt Småföretagarna anordnar om LOU (Lagen om offentlig upphandling) under årets Almedalsvecka. Väl mött då.

För ytterligare information kontakta:

Leif Svensson

Förbundsordförande

E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu

På hemsidan; www.smaforetagarna.se

Vxl; 042 – 34 28 50

Lennart Erlandsson

Förbundssekreterare

E-post; lennart.erlandsson@smaforetagarna.eu

På hemsidan; www.smaforetagarna.se

———————————————————————————————————————————Småföretagarnas Riksförbund är en oberoende, rikstäckande organisation med uppgift att främja privat företagsamhet med särskild inriktning på små företag. Förbundet är partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obundet. Det skall driva opinionsbildning för liberal marknadsekonomi, enskilt ägande och rättssäkerhet samt främja utvecklingen av nyföretagande och internationell integration.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen