Enklare regelverk skapar nya jobb

Sverige står inför en omfattande utmaning när det kommer till integrationen. Mellan 2015 och 2019 räknar Migrationsverket med att nästan 350 000 personer söker asyl här. Vid sidan av det kommer också många anhöriginvandrare.

Hittills har Sverige dock lyckts dåligt med integrationen av utrikesfödda på arbetsmarknaden. En förändring behövs om inte utanförskapet ska bita sig fast. Utmaningen handlar i stor utsträckning om arbetstillfällen. Fler jobb måste helt enkelt skapas i takt med att befolkningen snabbt ökar. Erfarenheten visar att jobben framförallt växer fram i små och medelstora företag. Bättre företagsklimat är därför avgörande för att klara integrationen.

Ekonomerna Li Jansson och Stefan Fölster har visat att de kommuner i landet som har bättre företagsklimat också är bättre på att hålla ned arbetslösheten. De nya jobb som företagarna i dessa kommuner skapar gynnar i synnerhet personer med ursprung i andra delar av världen. Invandrarnas egna företagande spelar en viktig roll. Många personer med utländsk ursprung satsar på att driva eget. Dessa företag, som ofta är små, startas inte sällan eftersom alternativet är arbetslöshet. Trots det lyckas företagarna med tiden nå framgång och skapa arbetstillfällen också för andra. Samtidigt är de krångliga regelverk som upplevs som problematiska av inhemska företagare extra svåra för utrikesfödda företagare att klara.

Smartare och enklare regelverk är därför ett steg mot bättre integration. Men trots att utmaningen att skapa nya jobb är så akut verkar inte politikerna för förbättring. Är det inte dags att börja agera?

För ytterligare information kontakta:

Leif Svensson

Förbundsordförande

E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu

På hemsidan; www.smaforetagarna.se

Vxl; 042 – 34 28 50

Nima Sanandaji
Teknologie doktor och utredare

——————————————————————————————————————————–Småföretagarnas Riksförbund är en oberoende, rikstäckande organisation med uppgift att främja privat företagsamhet med särskild inriktning på små företag. Förbundet är partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obundet. Det skall driva opinionsbildning för liberal marknadsekonomi, enskilt ägande och rättssäkerhet samt främja utvecklingen av nyföretagande och internationell integration.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top