Ett nytt svenskt arbetsplatsförlagt lärlingssystem

Två av tre företag har svårt att rekrytera. Småföretagarnas Riksförbund presenterade i riksdagen den 19 maj ett förslag till ett nytt arbetsplatsförlagt lärlingssystem.

─ Vi är glada att kunna presentera ett lärlingssystem anpassat till de mindre företagen, säger Leif Svensson, förbundsordförande. Det gynnar ALLA att små företag kan ta emot en lärling och på så sätt få den kompetens som efterfrågas. Inte minst med tanke på OECD:s uppmaning till Sverige att ordna fler lärlingsplatser för nyanlända.

Två av tre företag har svårt att rekrytera

En undersökning som Sydsvenska Industri- och Handelskammaren publicerade i slutet på 2015 visade att två av tre företag som hade försökt att rekrytera det senaste halvåret upplevde svårigheter att få tag på rätt kompetenser. En tiondel av företagen svarade att de tvingats skjuta upp planerade aktiviteter eller rentav förlorat order på grund av svårigheter att anställa.

Drygt 30 000 nya lärlingsplatser

I de undersökningar som Småföretagarnas Riksförbund genomförde bland sina medlemmar 2013 och 2016, svarade 76 procent att de var intresserade av att ta emot lärlingar.

─ Lågt räknat skulle 36 000 lärlingsplatser skapas i de mindre företagen med vårt förslag, säger Leif Svensson. Då har vi ändå bara räknat med att en femtedel av företagarna som är intresserade faktiskt skulle ta emot en lärling.

Lärlingssystem för unga, äldre och nyanlända

Småföretagarnas Riksförbunds lärlingssystem utesluter inga grupper i samhället.

─ Vi vänder oss till alla, säger Leif Svensson. Det är ett utmärkt sätt för ungdomar att få det första jobbet, en möjlighet för vuxna att sadla om senare i livet och en chans för nyanlända att ta steget in på arbetsmarknaden.

Medverkande i seminariet:

Länk till Småföretagarnas Riksförbunds rapport ”Lärlingsplan för framtiden” så anpassar vi lärlingssystemet till de mindre och växande företagens villkor.

https://issuu.com/smaforetagarna/docs/100020_smaforetag_larlingsrapport_d?e=7112344/35718857

För ytterligare information kontakta:

Leif Svensson
Förbundsordförande

E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu

På hemsidan; www.smaforetagarna.se

Vxl; 042 – 34 28 50

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen