EU-kommissionen pekar ut riktningen

19 maj redovisade EU-kommissionen EU-agendan om bättre reglering för bättre resultat. En ambitiös och initierad dagordning för ökad effektivitet och transparens, men samtidigt färre och enklare regler.

Vikten av småföretagare för EU:s framtid återkommer flera gånger. En viktig formulering är we will apply the “Think Small First” principle more thoroughly when preparing initiatives. Inte bara SME utan t.o.m. mikroföretag utpekas särskilt.

Kommissionen anger att de ska förbinda sig att bli effektivare och skapa förslag med högre kvalitet (produce higher quality proposals). Man ställer dock inte bara krav på sig själva utan även på medlemsländerna genom att kräva borttagande av orättvis gold-plating, som flera länder bl.a. Sverige tillämpar. (gold-plating=egna tillägg ovanpå EU-regeln) Riktigt hur detta ska gå till verkar inte riktigt grundat, men anslaget är bra.

Ytterligare goda inslag I kommissionens agenda är genomgång av befintliga EU-regler för att de ska vara moderna och hänga med sin tid. Det är något som även skulle behövas i Sverige, med lagstiftningar om arbetsmiljö och anställningsskydd från 1970-talet. Vi som inte är lagstiftare har insett att arbetslivet utvecklats under dessa nästan 50 åren.

EU-kommissionen anger även att man ska underlätta offentlig upphandling för småföretag. Man ska bl.a. minska mängden uppgifter som upphandlare ställer på anbudsgivare.

Även kemikaliereglerna kommer att underlättas och göras mer användarvänlig för mindre aktörer. Reglerna för begränsade mängder kommer att bli mindre betungande, i synnerhet i byråkratiskt hänseende, vilket anses gynna småföretag. Redan under 2015 ska reglerna för godkännande ha blivit enklare och mer förutsägbara.


För ytterligare information kontakta:

Leif Svensson

Förbundsordförande

E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu

På hemsidan; www.smaforetagarna.se

Vxl; 042 – 34 28 50

Erik Sjölander

Näringspolitisk talesperson Småföretagarnas Riksförbund

E-post:erik.sjolander@smaforetagarna.eu

På hemsidan; www.smaforetagarna.se

——————————————————————————————————————————–Småföretagarnas Riksförbund är en oberoende, rikstäckande organisation med uppgift att främja privat företagsamhet med särskild inriktning på små företag. Förbundet är partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obundet. Det skall driva opinionsbildning för liberal marknadsekonomi, enskilt ägande och rättssäkerhet samt främja utvecklingen av nyföretagande och internationell integration.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top