Ge småföretagen möjlighet att växa

Småföretagarna bidrar med de nya jobben i Sverige. Att de då ”belönas” med ett mycket sämre socialt skyddsnät jämfört med anställda är djupt orättvist.

Färsk statistik från Nyföretagarcentrum visar att allt färre nya företag startas i Sverige. Förra året var siffran drygt 60 000, den lägsta på fem år. Med bättre villkor vågar fler satsa. Det är inte bara en fråga om rättvisa, det är en nödvändighet för svensk arbetsmarknad. I en undersökning gjord av Småföretagarnas Riksförbund uppger mer än 40 procent (> 1 000 svar) av medlemmarna att de nyanställer om sjuklöneansvaret tas bort. Det skulle kunna innebära tiotusentals nya jobb.

Att mycket blir sämre för den som lämnar en anställning och startar eget känner långt ifrån alla till. Två exempel: Om du har en anställd som blir sjuk måste du betala sjuklön de första två veckorna. Om du startar aktiebolag har du två karensveckor innan du själv får sjukpenning jämfört med om du startar en enskild firma; då du kan välja en karensdag. Nu är hög tid för regeringen att lätta på dimbanken och skapa förutsättningar för ljumma vårvindar och värmande sol. Lagstiftningen i sjukförsäkringen behöver göras om så att den blir rättvis och lika för alla, oavsett om du är företagare eller anställd.

Ett nödvändigt första steg är att ta bort sjuklöneansvaret för företag upp till tio anställda. För en småföretagare kan det betyda ekonomisk undergång att anställa någon som drabbas av sjukdom eller en olycka. Detta blir alltför utsatt och sårbart. Dessutom är sjuklöneansvaret en extra pålaga med tanke på att arbetsgivarna redan betalar till sjukförsäkringen i sina egen- och arbetsgivaravgifter. Varför ska arbetsgivarna ha dubbla kostnader vid egen och anställdas sjukdom? Och varför ska arbetsgivaren betala sjuklön om den anställde skadar sig på fritiden?

Sveriges småföretagare skapar fyra av fem jobb i vårt land. Detta tål att upprepas: 80 procent av alla nytillkomna arbetstillfällen har inte skapats av storföretagen. Inte heller i den offentliga sektorn, utan av de mindre företagen! Dessa småföretagare syns sällan i rubriker på tidningarnas ekonomisidor Det borde de göra med tanke på att det är här de nya jobben blir till. Och – det hade kunnat vara ÄNNU fler arbetstillfällen. Med en rättvis socialförsäkring och borttaget sjuklöneansvar skulle de minsta företagen våga anställa.

För ytterligare information kontakta:

Leif Svensson

Förbundsordförande

E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu
På hemsidan; www.smaforetagarna.se
Vxl; 042 – 34 28 50

Maria Boborg-Trané
Styrelsemedlem, Göteborg

E-post; maria.boborg-trane@smaforetagarna.eu

På hemsidan; www.smaforetagarna.se

——————————————————————————————————————————–
Småföretagarnas Riksförbund är en oberoende, rikstäckande organisation med uppgift att främja privat företagsamhet med särskild inriktning på små företag. Förbundet är partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obundet. Det skall driva opinionsbildning för liberal marknadsekonomi, enskilt ägande och rättssäkerhet samt främja utvecklingen av nyföretagande och internationell integration.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen