Grundavdrag på bolagsskatten kan hjälpa företagen att växa

För juridiska personer tillämpas i dag en platt bolagsskatt om 22 procent. Alla bolag som gör vinst betalar samma skattesats, oavsett om vinsten är 100 000 kronor eller 100 miljoner kronor. (Stora vinster medför att man har råd att använda revisorer och jurister för att i praktiken kunna reducera skatten). Att Sverige nyligen sänkte bolagsskatten till 22 procent gör att vi hamnar på en relativt attraktiv nivå internationellt sett. Det är så klart bra, men sänkningen syftar framför allt till att behålla storföretagen och deras skattepengar i landet. För landets småföretag är skillnaden närmast försumbar – det blir några tusenlappar i besparing men sällan mer än så.

Så nu rör vi runt lite. Vad händer om vi gör det möjligt att låta bolagsvinsten stå kvar obeskattad i företaget, i alla fall på den första miljonen i bolagsvinst? Ja, flera saker så klart, men den direkta effekten blir att bolaget som gör en miljon kronor i årsvinst får drygt 200 000 kronor mer i kassan. Det är pengar som kan hjälpa små företag att bygga en buffert, få bättre likviditet – ett av småföretagens största problem – och framför allt investera, expandera och utvecklas.

Småföretagarnas Riksförbund vill att vinster ska få stå kvar obeskattade i företaget – att ett slags grundavdrag införs för juridiska personer. Det skulle öka investeringsmöjligheten hos små svenska företag. Idag finns regler om periodiseringsfonder och expansionsmedel, där delar av vinsten får sparas på detta sätt. Men här finns tyvärr både tids- och beloppsbegränsningar, samt ständiga ändringar i systemet.

Det är viktigt att påpeka att förslaget inte handlar om att ge företagarna mer pengar utan om att ge företagen i sig bättre möjlighet att konstruktivt använda den intjänade ekonomiska förutsättningarna. I dag försöker en hel del småföretagare nämligen göra så små skattemässiga vinster som möjligt.

Problemen med den strategin är flera, men det allvarligaste är att färre företag bygger resurserna som krävs för att växa och expandera. Möjligheten att låta vinsten stå kvar obeskattad tills den används skulle ge stor effekt. Helt plötsligt gör vi det attraktivt att bygga ett investeringsutrymme inne i företagen. Ett utrymme som kan användas till att öppna en ny butik, våga anställa, ja allt det där som storföretagen gör.

Vid första anblicken kanske det här låter som en dyr reform, men allt är relativt. Den förra sänkningen av bolagsskatten, med 4,3 procentenheter, kostade många miljarder, men då sänkte man ju även skatten på vinster som var 100 miljoner och 10 miljarder kronor. Bara att sänka Handelsbankens skatt kostade 825 miljoner kronor! För den summan kan du snabbt räknat sänka skatten för 4 125 småföretag som det i exemplet ovan.

Nå Löfven, Lööf och ni andra som säger att småföretagen är så viktiga för Sverige: Kanske något att tänka på? Ni blåa kan ju hävda att det är bra för tillväxten, och ni röda kan ju om inte annat häva att det skapar jobb och är ganska rättvist.

Leif Svensson – förbundsordförande
Småföretagarnas riksförbund


För ytterligare information kontakta:

Leif Svensson
Förbundsordförande

E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu

På hemsidan; www.smaforetagarna.se

Vxl; 042 – 34 28 50

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top