Hur kan politikerna sova gott om natten?

Hur är det möjligt för våra folkvalda politiker att sova gott om natten och veta att enmans- och småföretagare kan få en så dålig ekonomi vid långvarig sjukdom eller arbetslöshet att de behöver söka socialbidrag.

Småföretagarnas Riksförbund informerar om hur det sociala skyddsnätet med bland annat pensioner, sjukpenning och arbetslöshetsersättning fungerar eller snarare inte fungerar för enmans- och småföretagare. Det här gör vi för att våra medlemmar ska kunna överleva och fortsätta driva sina företag även när de blir långvarigt sjuka. I dag är det långt ifrån alla företagare som vet hur illa det kan gå vid långvarig sjukdom eller vid arbetslöshet. Det finns så många märkliga regler, till och med olika regler mellan företagare, beroende på vilken företagsform man väljer. Det är både diskriminerande och förolämpande mot de människor som anställer fler medarbetare än storföretagen. Fyra av fem nya jobb har skapats i småföretagen under de senaste tjugo åren. Och det här vet politikerna. Småföretagarna samtalar ofta med dem och berättar hur både sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen fungerar för småföretagare. Intresset bland flera politiker är stort. Men det händer ingenting!

Hittills har den positiva trenden, att det är i småföretagen som de nya jobben skapas, bibehållits. Men nu känner vi en viss oro inför framtiden. Nyligen sa socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S), att hon inte utesluter att utöka det redan för småföretagen tunga sjuklöneansvaret på två veckor. Kommer hon att föreslå tre veckor? Det skulle i så fall bli dödsstöten för nyanställningar i småföretagen. För vem vågar anställa och riskera att få betala sjuklön om den anställde bryter benet på sin fritid? Då ska företagaren jobba dubbelt, samtidigt som han/hon ska betala sjuklön för sina anställda (80 procent av lönen) i två veckor. Bättre vore att slopa båda veckorna för företag med upp till tio anställda. Då skulle företagen våga anställa.

Vi i Småföretagarnas Riksförbund har lång erfarenhet av småföretagande. Hur lång erfarenhet har Annika Strandhäll och tänker hon överhuvudtaget på hur sjuklöneansvaret drabbar småföretagare med några få anställda?


För ytterligare information kontakta:
Leif Svensson
Förbundsordförande
E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu
På hemsidan; www.smaforetagarna.se
Vxl;  042 – 34 28 50

Maria Boborg-Trané
Styrelsemedlem, Göteborg
E-post; maria.boborg-trane@smaforetagarna.eu
På hemsidan; www.smaforetagarna.se

——————————————————————————————————————————–
Småföretagarnas Riksförbund är en oberoende, rikstäckande organisation med uppgift att främja privat företagsamhet med särskild inriktning på små företag. Förbundet är partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obundet. Det skall driva opinionsbildning för liberal marknadsekonomi, enskilt ägande och rättssäkerhet samt främja utvecklingen av nyföretagande och internationell integration.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen