Hur länge till ska egenföretagarna diskrimineras?

Det är kränkande att egenföretagare som har fyllt 55 år inte har rätt att byta till en lägre karens i sjukförsäkringen. Hur kan regeringen acceptera att en stor del av Sveriges småföretagare diskrimineras?

För drygt två år sedan frågade Ylva Johansson (s) dåvarande socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (m), om han tänkte ändra reglerna så att egenföretagare behandlas lika, oavsett om de är över eller under 55 år? Ulf Kristersson svarade:” Regeln som föreskriver denna åldersgräns har funnits länge och har sin grund i att det haransetts erforderligt med en spärr för att förhindra spekulation från den försäkrades sida eller ett obehörigt utnyttjande av försäkringen. Ett utlåtande som inte bara förvånade utan också sårade.

Den 12 januari i år, alltså drygt två år senare, hade socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (s) möjligheten att justera den här mångåriga orättvisan. Hon hade kunnat ge ett klart och tydligt svar i riksdagens interpellationsdebatt med Hans Rothenberg (m), när han ställde frågan om ministern tänkte verka för att regeln skulle slopas. Men tyvärr lämnade inte Annika Strandhäll något klart besked. Vi i Småföretagarna är dock mycket glada att Hans Rothenberg tagit tag i frågan, efter samtal med oss; och vi hade förhoppningar om att en socialdemokratisk socialförsäkringsminister åtminstone hade betonat, att den här regeln inte hör hemma i en modern sjukförsäkring.

Ett visst hopp väcktes dock när Hans Rothenberg upprepade sin fråga. Annika Strandhäll svarade då att regeringen håller på att se över hur det sociala skyddsnätet fungerar för småföretagare och att det kan bli aktuellt att titta närmare på regeln som förbjuder egenföretagare 55+ att byta till en lägre karens. Ur rättvisesynpunkt borde det vara en prioriterad fråga för socialdemokraterna, att egenföretagare ska ha samma rättigheter och samma trygghet som anställda.

Det är anmärkningsvärt att regeln har levt kvar så länge och inte ifrågasatts av fler politiker än Ylva Johansson (s) och Hans Rothenberg (m). Speciellt med tanke på att småföretagen är motorn i det Svenska näringslivet; 80 procent av alla nya jobb skapas i småföretagen. Men hur premieras de för det? Genom ett förbud att efter den dagen man fyllt 55 år aldrig mer få byta till en lägre karens i sjukförsäkringen, eftersom risken anses allt för stor för att de ska utnyttja försäkringen. Sveriges socialförsäkringsminister om någon, vet att de höga sjukskrivningstalen inte finns i småföretagen utan i huvudsak inom offentlig verksamhet.

Leif Svensson förbundsordförande Småföretagarnas riksförbund

Maria Boborg-Trané ansvarig socialförsäkringsfrågor Småföretagarnas riksförbund

För ytterligare information kontakta:

Leif Svensson

Förbundsordförande

E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu

På hemsidan; www.smaforetagarna.se

Vxl; 042 – 34 28 50

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen