Lärlingar kan ge skjuts för småföretagen

Riksdagen avgjorde nyligen att gymnasiet även fortsättningsvis ska vara frivilligt. Det är ett principiellt bra beslut – långt från alla elever vill läsa vidare. Utbildning är naturligtvis viktigt, men det finns många andra utbildningsvägar för dessa unga vuxna. Ett arbetsplatsförlagt lärlingssystem är en sådan väg. Det ger yrkeskunskap, öppnar dörren till en anställning och kan dessutom stödja den svenska småföretagsamheten.

Småföretagarnas Riksförbund har länge förespråkat införandet av ett arbetsplatsförlagt lärlingssystem i Sverige, ett system likt dem som redan fungerar framgångsrikt i bland annat Danmark, Tyskland och Österrike. Eleverna tillbringar en mindre del av sin tid i skolan och den resterande tiden förläggs ute på en arbetsplats som lärling. Det innebär att man vid 19 års ålder kan ett yrke och dessutom har gymnasiekompetens i fem basämnen. I Österrike går redan 40 procent av eleverna i dessa lärlingsgymnasier.

Lärlingsgymnasier skulle vara ett attraktivt alternativ för många skoltrötta ungdomar, men samma system kan också appliceras på vuxna som vill byta yrke och på nyanlända invandrare. Det är dessutom en viktig möjlighet för många av Sveriges mindre företag. Att anställa sina första medarbetare är en både dyr och riskfylld process för ett litet företag. Det är dyrt att hitta rätt kompetens och ännu dyrare om man anställer fel person. Ett väl fungerande lärlingssystem skulle ge en svårslagen möjlighet till att hitta rätt medarbetare till en rimlig kostnad. Enligt en enkät som Småföretagarnas Riksförbund genomförde 2013 skulle mellan 70 och 90 procent av Sveriges minsta företag välkomna möjligheten att ta emot en lärling.

Finansieringen av systemet måste ske genom subventioner, men bör långsiktigt inte utgöra någon kostnad alls när man väger in alternativet – arbetslöshet och utanförskap. Genom lärlingslöner, där ersättningen är kopplad till erfarenhet och där man frångår de fackligt satta kraven på minimilöner, behöver inte ens den initiala kostnaden bli överdrivet hög.

Ett välfungerande arbetsplatsförlagt lärlingssystem kan med andra ord lösa många problem för såväl ungdomar och småföretag – samt för en regering som säger sig vilja satsa på båda:

  • Fler ungdomar på arbetsmarknaden ger minskad ungdomsarbetslöshet.
  • Fler ungdomar i småföretag kommer att underlätta generationsskiften.
  • Det är ett kraftfullt incitament för att få småföretagen att våga anställa och växa.
  • Sist men inte minst kan lärlingsgymnasier ge fler ungdomar mod och inspiration att själva starta företag.

Runt om i Europa finns det flera framgångsexempel att lära från och inspireras av. Att införa ett arbetsplatsförlagt lärlingssystem bör därför varken vara svårt eller onödigt kostsamt. Vi behöver inte uppfinna hjulet på nytt. Vad som däremot måste till är en regering som tänker om – och inser att Sverige behöver mer än ingenjörer och ekonomer.

För ytterligare information kontakta:

Leif Svensson

Förbundsordförande

E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu

På hemsidan; www.smaforetagarna.se

Vxl; 042 – 34 28 50

——————————————————————————————————————————–Småföretagarnas Riksförbund är en oberoende, rikstäckande organisation med uppgift att främja privat företagsamhet med särskild inriktning på små företag. Förbundet är partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obundet. Det skall driva opinionsbildning för liberal marknadsekonomi, enskilt ägande och rättssäkerhet samt främja utvecklingen av nyföretagande och internationell integration.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen