Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Lärlingssystem – ett måste

För två och ett halvt år sedan släppte Småföretagarnas Riksförbund en rapport benämnd: ”Lärlingssystem, nyckeln till fungerande samarbete mellan skola och näringsliv”.

Vi hade studerat hur det fungerade i vissa andra Europeiska länder med tonvikt på Danmark. Det satte fart på politikerna och debatten. I Almedalen 2013 var det knappast någon partiledare som i sitt tal inte tog ordet lärling i sin mun. Folkpartiet och Björklund lade till och med fram ett nästan färdigt förslag som sedan fallit i glömska.

Debatten har fortsatt sedan dess och ett flertal olika varianter har införts eller diskuterats (YA-jobb bl. a) men ingen effekt har märkts vad gäller ungdomsarbetslösheten. Många andra omstridda åtgärder har också genomförts med t.ex. lägre arbetsgivaravgifter för ungdom men inte heller det tycks ha hjälpt nämnvärt. Den reformen har nu tagits bort av den S-ledda regeringen.

Eftersom inget politiskt parti eller konstellation tycks veta eller förstå hur viktigt och effektivt ett fungerande arbetsplatsförlagt lärlingssystem kan vara tar vi nu tag i frågan igen. En ny utredning/rapport är under utarbetning där vi ännu noggrannare ser på omvärlden och dessutom kommer vi att lägga ett förslag på hur det skulle kunna se ut i Sverige med särskild inriktning mot småföretagare. Viktigt är att det finns väsentliga incitament för såväl lärlingar som arbetsgivare att ta ett lärlingsjobb respektive att anställa en eller flera lärlingar. Vi inleder med en stor enkät/undersökning bland 22 000 medlemsföretag för att söka svar på småföretagens behov eller krav.

Vi vill att ett sådant system inte bara skall vara ägnat åt att få gymnasieelever ut i jobb utan det skall kunna fungera för vem som helst i vilken ålder som helst som vill pröva ett nytt yrke och göra en rockad i livet. Dagens inlåsning i LAS motarbetar definitivt detta vilket innebär, som vi ser det, att denna lag bör ses över och anpassas om inte skrotas. Krav på kollektivavtal som i YA-jobben tror vi inte kan fungera. Det utesluter en mycket stor del av småföretagen.

Det är naturligtvis vår förhoppning att vi, när vi nu tar upp frågan igen, skall mötas av en vilja till förnyelse och reformer hos ett flertal riksdagspartier och folkvalda politiker, så att vi även i Sverige äntligen kan få ett väl fungerande arbetsplatsförlagt lärlingssystem.

För ytterligare information kontakta:

Leif Svensson

Förbundsordförande

E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu

På hemsidan; www.smaforetagarna.se

Vxl; 042 – 34 28 50

Lennart Erlandsson

Förbundssekreterare

E-post; lennart.erlandsson@smaforetagarna.eu

På hemsidan; www.smaforetagarna.se

——————————————————————————————————————————–Småföretagarnas Riksförbund är en oberoende, rikstäckande organisation med uppgift att främja privat företagsamhet med särskild inriktning på små företag. Förbundet är partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obundet. Det skall driva opinionsbildning för liberal marknadsekonomi, enskilt ägande och rättssäkerhet samt främja utvecklingen av nyföretagande och internationell integration.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen