M är fel ute – vill skapa nya undantag i ett föråldrat LAS

Moderatarena lanserar sina förslag om första-jobbet-anställning i vällovligt syfte, men drar felaktiga slutsatser. Att avgifter för arbetskraft är för höga och reglerna för att anställa är otydliga blir allt tydligare, men då måste väl också detta justeras?

I Sverige liksom i Danmark skapas nya jobb i små och medelstora företag. I Danmark har man med sitt flexicurity-system vid anställning skapat en rörligare och friskare arbetsmarknad. Dansk statistikmyndigheten konstaterar t.ex. att 4 av 5 nya jobb under 2015 års första månader gått till utlandsfödda människor. Då har ju ändå Danmark rykte om sig att vara mer främlingsfientliga än Sverige.

Moderatarenas förslag innehåller skrivningar om att första-jobbet-anställning ska gälla alla, utan några krav på kollektivavtal. Det är bra eftersom de flesta småföretag inte är anslutna till kollektivavtal. Unga människor i Sverige är i allt mindre utsträckning medlemmar i fackföreningar, varför förslaget får ses som modernt. Förslaget skulle därmed kunna fungera för just de grupper man riktar in sig på, men ett nytt undantag i LAS kanske inte är rätt väg. Hela LAS borde i stället revideras i grunden så att det kan fungera på en modern arbetsmarknad. Sedan LAS stiftades (1982) har massor med undantag införts och svensk arbetsmarknad har förändrats rejält under dessa mer än 30 år.

För att förenkla möjligheterna för småföretag att kunna anställa nya människor måste reglerna förenklas och kostnaderna för att anställa sänkas. Dessutom måste riskerna minskas, vilket enkelt kan göras genom att ta bort sjuklöneansvaret för, i första skedet, företag med färre än 10 anställda.

För ytterligare information kontakta:

Leif Svensson

Förbundsordförande

E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu

På hemsidan; www.smaforetagarna.se

Vxl; 042 – 34 28 50

Erik Sjölander

Näringspolitisk talesperson Småföretagarnas Riksförbund

E-post: erik.sjolander@smaforetagarna.eu

På hemsidan; www.smaforetagarna.se

———————————————————————————————————————————Småföretagarnas Riksförbund är en oberoende, rikstäckande organisation med uppgift att främja privat företagsamhet med särskild inriktning på små företag. Förbundet är partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obundet. Det skall driva opinionsbildning för liberal marknadsekonomi, enskilt ägande och rättssäkerhet samt främja utvecklingen av nyföretagande och internationell integration.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen