Moderaterna vill förbättra egenföretagares sjukförsäkring

Moderaterna vill ta bort regeln som säger att egenföretagare 55+ inte får byta till en lägre karens i sjukförsäkringen. Ett glädjande besked tycker Småföretagarnas Riksförbund, som drivit frågan i flera år.

Företagare, som driver enskild firma, handels- eller kommanditbolag, får en spärr i sjukförsäkringen från och med 55-årsdagen. Den innebär att det aldrig mer blir tillåtet att byta till en lägre karens. Före 55 år kan företagaren själv avgöra om han/hon vill ha 1, 14, 30, 60 eller 90 dagars karens, vilket innebär att den som valt exempelvis 30 dagars karens kan ändra till en (1) karensdag. Men detta är alltså förbjudet från och med 55-årsdagen.

Stor betydelse för Sveriges egen företagare
Småföretagarnas Riksförbund driver flera frågor för att förbättra sjukförsäkringen så att den ska bli lika trygg för företagare som för anställda.

─ Vi har kommit en bit på väg, säger förbundsordförande Leif Svensson. Att 55-årsregeln slopas betyder mycket, inte bara för våra medlemmar utan för alla Sveriges egenföretagare.

Ingen kan friskriva sig från sjukdom
Många företagare känner inte till hur sjukförsäkringen fungerar. De har siktet inställt på att jobba och säger ofta att de inte har tid att bli sjuka. Men det går inte att friskriva sig från sjukdom eller en olycka som kanske kräver lång sjukskrivning. En karenstid på exempelvis 30 dagar kan påverka det lilla företagets ekonomi negativt, eftersom ingen sjukpenning betalas ut under en hel månad. Att sjukförsäkringsavgiften, som ingår i egenavgiften, är lägre vid 30 dagar än vid 1 dag har ingen större betydelse, eftersom det skiljer så lite mellan de olika procentsatserna.

Samma trygghet oavsett ålder
Leif Svensson är glad att moderaterna lyfter frågan om företagares sjukförsäkring och att de har lyssnat och förstått hur hårt 55-årsregeln kan slå mot äldre egenföretagare.

─ Vår förhoppning är att övriga politiska partier också inser att alla egenföretagare måste ha samma trygghet när det gäller val av karens, oavsett ålder. Vi hoppas därför att alla riksdagspartier ställer sig bakom moderaternas förslag.


För ytterligare information kontakta:

Leif Svensson

Förbundsordförande

E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu
På hemsidan; www.smaforetagarna.se

Vxl; 042 – 34 28 50

Maria Boborg-Trané

Styrelsemedlem, Göteborg

E-post; maria.boborg-trane@smaforetagarna.eu

På hemsidan; www.smaforetagarna.se

——————————————————————————————————————————–Småföretagarnas Riksförbund är en oberoende, rikstäckande organisation med uppgift att främja privat företagsamhet med särskild inriktning på små företag. Förbundet är partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obundet. Det skall driva opinionsbildning för liberal marknadsekonomi, enskilt ägande och rättssäkerhet samt främja utvecklingen av nyföretagande och internationell integration.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen