Moderaternas ”Förstajobbet” skapar inga varaktiga jobb

Sverige behöver fler varaktiga arbeten; inte fler arbetsmarknadsåtgärder som moderaternas tillfälliga förstajobbet-avdrag.

Moderaterna vill införa ett förstajobbet-avdrag som ska ge unga och nyanlända arbete. Ännu en kortsiktig arbetsmarknadsåtgärd, som visserligen ger unga arbete i kombination med utbildning i 18 månader, men vad händer sedan? Om man ser tillbaka på tidigare arbetsmarknadsåtgärder har de tillfälligt gett människor arbete och förbättrat arbetslöshetsstatistiken under en begränsad tid. Men när stödet gått mot sitt slut har flertalet av de människor som omfattats av åtgärden återigen blivit arbetslösa.

I början på 90-talet när Sverige drabbades av en rejäl lågkonjunktur var medicinen för alla arbetslösa – ALU – arbetslivsutveckling. Var och varannan hade ALU-jobb. Man behöll sin ersättning från a-kassan och jobbade på precis som vilken annan anställd som helst. Efter sex månader fanns det möjlighet att få ytterligare en period på sex månader, innan man i de flesta fall återigen blev arbetslös.

ALU är bara en åtgärd i mängden. Det började med beredskapsarbete och sedan följde anställningsstöd, kunskapslyftet, plusjobb, friår, jobbklubb, aktivitetsgaranti, jobb- och utvecklingsgarantin, särskilt anställningsstöd, instegsjobb, nystartsjobb, nyfriskjobb och nu M:s förslag – förstajobbet. Den här typen av åtgärder leder inte till varaktiga jobb. Det är ofattbart att politiker ännu inte har förstått att de i första hand måste underlätta för de mindre företagen så att de kan anställa.

Slopa sjuklöneansvaret för företag med färre än tio anställda, minska antalet krångliga regler, ge företagare ett tryggare socialt skyddsnät och inför ett arbetsplatsförlagt lärlingssystem så kommer våra unga att få arbete. Det är ju bevisat att 80 procent av alla nya jobb skapas i de mindre företagen. Genom att förbättra villkoren för småföretagen skulle ännu fler få arbete. Varför fortsätter politiker år efter år på en väg som inte leder någon vart; kortsiktiga lösningar ger inga varaktiga resultat.

För ytterligare information kontakta:

Leif Svensson

Förbundsordförande

E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu
På hemsidan; www.smaforetagarna.se
Vxl: 042 – 34 28 50

Maria Boborg-Trané
Styrelsemedlem, Göteborg
E-post; maria.boborg-trane@smaforetagarna.eu
På hemsidan; www.smaforetagarna.se

——————————————————————————————————————————–Småföretagarnas Riksförbund är en oberoende, rikstäckande organisation med uppgift att främja privat företagsamhet med särskild inriktning på små företag. Förbundet är partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obundet. Det skall driva opinionsbildning för liberal marknadsekonomi, enskilt ägande och rättssäkerhet samt främja utvecklingen av nyföretagande och internationell integration.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top