Nyckeln till glesbebodda kommuners överlevnad

Arbetslösheten breder ut sig i glesbygden. Den här negativa trenden är allvarlig men inte omöjlig att bryta. En undersökning, gjord av Småföretagarnas riksförbund, visar att arbetslösheten är lägre i glesbygdskommuner som förlitar sig på arbeten i nystartade företag än i existerande.

Så gott som dagligen kommer rapporter om neddragningar i den kommunala servicen. Det påverkar befolkningen i bygden och blir till en ond spiral. Människor flyttar, framförallt de unga. I en rapport från SACO, publicerad 2013, framkom att ungdomsarbetslösheten i glesbygdskommuner var dubbelt så hög som i förortskommuner till storstäder.

När människor flyttar drabbas inte bara den kommunala servicen. Ortens kanske enda butik och bensinmack tvingas lägga ner och det finns ofta inte tillräckligt befolkningsunderlag för att behålla bank och post. Ännu ett samhälle är på väg att dö ut. Men så här behöver det inte vara.

Småföretagarnas riksförbund har undersökt 110 glesbygdskommuner, vilka klassas som kommuner med låg befolkningstäthet av Sveriges Kommuner och Landsting. Resultatet visar att nya och växande företag spelar en avgörande roll för utvecklingen i glesbygdskommuner. Ju fler som jobbar i nystartade företag desto lägre arbetslöshet. Framförallt när det gäller ungdomsarbetslösheten. De tio kommuner som har det högsta företagandet har 32 procent lägre arbetslöshet och 47 procent lägre ungdomsarbetslöshet än genomsnittskommunerna.

Det här betyder att glesbygden behöver många nya och växande företag, för att skapa förändring och blåsa liv i samhällen som är på väg att utarmas. Det vilar på mångas ansvar att hjälpa till och skapa förutsättningar för detta; och det är bråttom. Småföretagarna har en rad förslag som skulle underlätta för företagare i glesbygd och som kan vara nyckeln till glesbebyggda kommuners överlevnad.

  • 1.Reformer på kommunal nivå med ändrade attityder och större kompetens om företagande.
  • 2.Förenklad administration av lokala tillstånd och licenser.
  • 3.Undvika överimplementering av statens beslut d v s inga extra pålägg av lokala regler.
  • 4.Inrätta ”one-stop shops” som kan ge företagen hjälp med kommunala och statliga ärenden.
  • 5.Ge garantier om handläggningstider för snabbare hantering av ärenden.
  • 6.Underlätta tillväxt och att driva företag genom en tillväxtfrämjande syn på stadsplanering/bygglov.
  • 7.Översyn av kommunens drift av näringsverksamhet. Kommuner och landsting bör undvika att driva egna bolag, såvida inte särskilt goda skäl finns.
  • 8.Införa ett friår för krångliga regelverk. Under det första verksamhetsåret borde företagare bara behöva anpassa sig till de grundläggande reglerna.
  • 9.Stärka småföretagens kapitalförsörjning exempelvis genom att låta företagen behålla ännu inte skattade pengar i bolaget för att förbereda expansion.

Om de här förslagen genomfördes skulle många dörrar öppnas för människor att starta företag. Det skulle vara bra för glesbygden och det skulle vara bra för Sverige.

Leif Svensson
Förbundsordförande

Maria Boborg-Trané
Förbundssekreterare
Småföretagarnas riksförbund


Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top