Regeringen missar chanser till jobbskapande

Små och medelstora företag har en fjärdedel av samtliga anställda i Sverige. Det är också den enda gruppen som visat ökningar av antalet anställda under senare tid. Trots regeringens utfästelser om EU:s lägsta arbetslöshet 2020, så verkar man helt missa denna avgörande grupp.

Ofta hävdas att små och medelstora företag inte växer p.g.a. brist på kompetent personal. Det är helt säkert en väsentlig faktor i de flesta fall, men det finns fler. I ett nyligen publicerat kandidatarbete i företagsekonomi från Blekinge Tekniska Högskola (Johansson, Näätänen, Ulrich. 2015. Finansiering i mikroföretag) påvisar man finansieringsproblemen. När små och medelstora företag ska finansiera expansion används i stor utsträckning ”alternativa” finansieringsmetoder än vad samhället traditionellt verkar inbilla sig. Egna vinster, personliga lån, lägre lön till ägare och lån av leverantörer är exempel på finansieringar i stället för att vända sig till banker och Almi. I motsats till banker så tar man inte ränta på investerade pengar i form av aktieutdelning, utan återinvesterar ofta pengarna i verksamheten.

En för Sveriges del allvarligare konsekvens blir att småföretag låter bli att investera och expandera eftersom likviditet utgör tillväxthinder. Kandidaterna från Blekinge pekar på att bristande förståelse för varandra, från både småföretagare och banker, är den viktigaste orsaken till att småföretag i relativt liten utsträckning finansieras via traditionella lån. Bristen är alltså inte pengar i systemet utan kunskap om varandras situation. Då duger det naturligtvis inte att skicka in mer pengar i systemet, vilket regeringens utredare föreslagit. Systemet måste ändras och kunskaper om småföretagande måste bli bättre hos både banker/Almi och småföretagare.

Finansiering från banker eller staten verkar svårast för nystartade företag, vilka naturligtvis inte kan visa någon historia. Nystartade företag verkar vara den grupp företag som har störst ambition att växa, men i dagens system har de stora svårigheter med finansiering. För att få fler och växande företag måste det offentliga finansieringssystemet revideras i grunden. Att fortsätta ”som man alltid gjort”, men med mer pengar, löser inte företagandet och jobben för Sverige.

För ytterligare information kontakta:

Leif Svensson

Förbundsordförande

E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu

På hemsidan; www.smaforetagarna.se

Vxl; 042 – 34 28 50

Erik Sjölander

Näringspolitisk talesperson Småföretagarnas Riksförbund

E-post: erik.sjolander@smaforetagarna.eu

På hemsidan; www.smaforetagarna.se

—————————————————————————————————————————-Småföretagarnas Riksförbund är en oberoende, rikstäckande organisation med uppgift att främja privat företagsamhet med särskild inriktning på små företag. Förbundet är partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obundet. Det skall driva opinionsbildning för liberal marknadsekonomi, enskilt ägande och rättssäkerhet samt främja utvecklingen av nyföretagande och internationell integration.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen