Riksdagen struntar i småföretag

Riksdagen fattade förra året beslut om personalliggare i byggbranschen. Syftet var vällovligt, men resultatet gynnar, som vanligt, storföretagen på de små företagens bekostnad. Vi säger: gör som EU anger: Tänk småskaligt först!

Vid en genomgång av offentlig upphandling presenterade Double Check att 3 av de fyra bolag som tjänat mest på offentlig upphandling 2014 var Skanska, NCC och PEAB. Den enda leverantör som slog sig in i trojkan var försvarsföretaget SAAB (kommunala pensionsavsättningar till KPA/Folksam borträknad). De stora byggarna fortsätter att gynnas även via bristfällig användning av skattepengar vid upphandling.

Direkt efter kommande årsskifte införs personalliggare i byggbranschen. Liggarna ska vara elektroniska och för närvarande finns en leverantör för denna tjänst – ID06. Det är ett system som ägs av Byggindustrierna (BI), vilket domineras av de stora byggföretagen. Inte oväntat finns Skanska, PEAB och NCC representerade i BI:s styrelse.

Systemet med personalliggare för bygg är helt anpassat till de stora byggbolagens verksamheter. Det gäller inte bara deras ID06, utan också nivåer på när personalliggare krävs och vilka aktörer det gäller. Vi har uppmärksammat Skatteverket på detta och de har sett att det kan finnas problem med utformningen vilket kan göra kontroll nästan omöjlig på små öppna arbetsplatser.

Syftet med att införa personalliggare verkar vara att öka skatteintäkter, minska svartarbete och skapa förutsättningar för rättvis konkurrens. Tyvärr verkar den rättvisa konkurrensen enbart gälla de stora byggföretagen och kostnader överförs till småbyggare.

Den ökade administrationen, som personalliggarna kommer att medföra, kan i sin helhet överflyttas till någon annan. För oss som vet hur det fungerar i verkligheten innebär det att kostnader för administrationen kommer att ”flyttas” från de stora till de mindre byggföretagen. Vinsten går till storbolag och kostnader till de mindre. Var det verkligen politikernas syfte med lagförändringen?

Finansdepartementet ville inte ens ha in synpunkter från småföretagares verklighet. Remiss på propositionen skickades inte ut till Småföretagarnas riksförbund, vilket får anses anmärkningsvärt när alla politiker numera talar småföretagens lov.

För ytterligare information kontakta:

Leif Svensson

Förbundsordförande

E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu

På hemsidan; www.smaforetagarna.se

Vxl; 042 – 34 28 50

Erik Sjölander

Näringspolitisk talesperson Småföretagarnas Riksförbund

E-post:erik.sjolander@smaforetagarna.eu

På hemsidan; www.smaforetagarna.se

———————————————————————————————————————————-Småföretagarnas Riksförbund är en oberoende, rikstäckande organisation med uppgift att främja privat företagsamhet med särskild inriktning på små företag. Förbundet är partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obundet. Det skall driva opinionsbildning för liberal marknadsekonomi, enskilt ägande och rättssäkerhet samt främja utvecklingen av nyföretagande och internationell integration.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen