Sänk kostnaderna för dem som vill och kan anställa.

Vilka är det som kan skapa nya jobb i Sverige? Det säger sig nästan självt när man tittar på statistiken över den svenska företagsamheten.

Enligt Statistiska Centralbyrån fanns det 2014 i Sverige 1 069 507 registrerade företag. 791 438 av dessa var enmansföretag utan anställda. 239 948 var så kallade mikroföretag med 1-9 anställda och små företag med 10-49 anställda var 32 108. Medelstora företag med 50-249 anställda var 5 020 och antalet stora företag med mer än 250 anställda var 993.

Enmansföretag kan behöva utveckla sin verksamhet och anställa sin första medarbetare. Mikroföretag har kommit en bit på vägen och kan behöva expandera och de små företagen vill oftast växa ytterligare. Här finns en oerhörd potential som måste tas vara på om Sverige skall kunna stärka sin ställning i världsekonomin och ge jobb åt till exempel alla nyanlända som nu strömmar in i landet. Varför är det då så svårt att förstå var insatserna bör göras för att underlätta tillväxt och utveckling.

Kostnaderna för att anställa är för höga säger småföretagen och vågar inte ta de risker det innebär att långsiktigt utveckla sina verksamheter. I stället florerar det mängder av olika bidragssystem där staten via Arbetsförmedlingen betalar stora delar av lönekostnaderna men som inte ger varaktiga jobb.
Satsa i stället på rejäla kostnadssänkningar för de små företagen och gör det billigare att generellt anställa fler medarbetare. Småföretagarna har föreslagit att den allmänna löneavgiften i arbetsgivaravgifterna skall tas bort för de mindre företagen vilket innebär en sänkning med ca 10 procentenheter eller en tredjedel.

Krogbranschens främsta företrädare, Visitas vd Eva Östling, är inne på samma linje och vill ha bort vad hon kallar det ohämmade flödet av statliga anställningssubventioner till arbetsgivarna. Hon vill ha massor med enkla, nya jobb med låga trösklar och inte gratis praktikplatser i restaurangkök och bland hotellstädarna. Det skadar mer än det gör gott säger Eva Östling. Småföretagarnas Riksförbund håller med och menar att en bredare pensel bör användas än statliga anställningssubventioner. Sänk företagens anställningskostnader generellt och gör det billigare att utveckla verksamheterna.

För ytterligare information kontakta:

Leif Svensson

Förbundsordförande

E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu

På hemsidan; www.smaforetagarna.se

Vxl; 042 – 34 28 50

Lennart Erlandsson

Förbundssekreterare

E-post; lennart.erlandsson@smaforetagarna.eu

På hemsidan; www.smaforetagarna.se

———————————————————————————————————————————Småföretagarnas Riksförbund är en oberoende, rikstäckande organisation med uppgift att främja privat företagsamhet med särskild inriktning på små företag. Förbundet är partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obundet. Det skall driva opinionsbildning för liberal marknadsekonomi, enskilt ägande och rättssäkerhet samt främja utvecklingen av nyföretagande och internationell integration.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top