Sjukskatten skrotad – nu är det dags att bekämpa ytterliga småföretagshot!

Sällan har väl ett förslag från regeringen blivit lika sågat som den så (bisarrt) kallade ”hälsoväxlingen”. En kort summering kan vara på sin plats: Regeringen såg att de statliga sjukskrivningskostnaderna steg och bestämde sig för att göra något åt saken. ”Hälsoväxlingen” var deras innovativa lösning. För att motivera Sveriges företag att ta ett ökat ansvar för rehabilitering och förebyggande åtgärder skulle företagen själva få betala 25 procent av sjukpenningen för anställda som var sjukskrivna längre än 90 dagar.

Kritiken mot det ogenomtänkta förslaget lät naturligtvis inte vänta på sig. Det krävdes ju nämligen inte mängder av tankekraft för att förstå vilka konsekvenser förslaget skulle få. Det skulle kort sagt utgöra ännu ett hinder mot att våga nyanställa – och vilken företagare skulle någonsin våga anställa den som tidigare haft en sjukdomshistoria? Sjukskatten hade dessutom slagit extra hårt mot landsbygdens företag, då glesbygdskommuner i genomsnitt har högre sjuktal än storstäderna.

Nu hotar kilometerskatten

Nåväl, nu har förslaget dragits tillbaka och tur var väl det. Men sjukskatten är långt från det enda företagar- och landsbygdsfientliga förslaget på regeringens dagordning. Ett minst lika anmärkningsvärt förslag är att införa en kilometerskatt för alla transporter med tung lastbil. 24 kronor per mil, så mycket föreslår man att det ska kosta landets åkare att kunna leverera sina varor. Det innebär en förhöjd kostnad på i genomsnitt drygt 100 000 kronor per åkare och år, och har du oturen att driva företag i glesbygden blir det etter värre. Inte heller är det utsläppen man vill beskatta, utan den körda sträckan, vilket innebär att det inte ens hjälper att uppgradera lastbilsflottan till miljöbilar. Förslaget är ett klassiskt exempel på piska i stället för morot. Regeringen verkar helt enkelt vilja att vi ska sluta transportera saker som skog från Norrland – eller för den delen livsmedel till Norrland. För att välja järnväg är inget alternativ, det finns det nämligen inte kapacitet till.

Straffa inte – motivera i stället

Kilometerskatten var på tapeten redan före regeringsskiftet, lades sedan i malpåse men är nu alltså aktuell igen. Den kommer inte att hinna bli verklighet till höstbudgeten, men om inget görs så är risken stor att många företag på landsbygden får en rejäl käpp i hjulet hösten 2017. Det får inte ske. Det slutgiltiga förslaget ska presenteras den 9 december 2016 och till dess måste vi få regeringen att förstå att en levande landsbygd, och ett levande företagarsverige, inte skapas genom att straffa dem som får Sverige att rulla. Nej, framåt kommer vi genom att belöna dem som gör det extra bra – till exempel genom att införa en miljöbilspremie för lastbilar.

Leif Svensson
förbundsordförande
Småföretagarnas riksförbund

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen